Chủ Nhật, 10/03/2019, 22:09 (GMT+7)
.

Tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2018

(ABO) Chiều 8-3, Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2018 và định hướng một số nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018, văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp, tổ chức hành chính, tiếp dân, tài chính đảng, cơ yếu, công nghệ thông tin và lưu trữ, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo của cấp ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; soạn thảo, thẩm định các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực; phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức đảng phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành việc tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết; tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…; quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ…

Trong năm 2019, song song với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của văn phòng cấp ủy, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng đề cương các văn kiện và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nguồn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo…

Đồng chí Phan Phùng Phú, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể
Đồng chí Phan Phùng Phú, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao về nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy các cấp. Văn phòng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tham mưu, giúp việc cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo.

Chính vì vai trò đặc biệt quan trọng đó, văn phòng cấp ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ, công chức văn phòng vừa hồng vừa chuyên…

Dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy đã trao 11 Giấy khen cho các tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm 2016 - 2018.

H. NGA

.
.
.