Thứ Hai, 03/06/2019, 18:17 (GMT+7)
.

Hội nghị Trung ương 10 là hội nghị thể hiện tinh thần đổi mới

(ABO) Sáng 3-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được trực tuyến đến tận cấp phường, xã, thị trấn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh báo cáo trước hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh báo cáo trước hội nghị.

Chủ trì và tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tham dự hội nghị
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hưởng tham dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 16 đến 18-5 vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 10 là hội nghị thể hiện tinh thần đổi mới, tài liệu đã được gửi trước đến các đồng chí Ủy viên Trung ương nghiên cứu, tại hội nghị chỉ nghe định hướng, tập trung thảo luận ở tổ và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện để Trung ương biểu quyết.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm: Kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh  đề nghị, các cấp ủy, cán bộ chủ chốt, các địa phương triển khai quán triệt có hiệu quả nội dung của hội nghị; tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cán bộ, đảng viên nghe Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 10
Cán bộ, đảng viên nghe Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10.

THỦY HÀ

 

.
.
.