Thứ Hai, 19/08/2019, 09:12 (GMT+7)
.
HUYỆN CAI LẬY:

Xây dựng chính quyền gần dân, vì dân

Thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Cai Lậy tập trung cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Dịch vụ một cửa huyện Cai Lậy.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Dịch vụ một cửa huyện Cai Lậy.

Đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, huyện Cai Lậy xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực. Năm 2019, UBND huyện tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và thái độ ứng xử chuẩn mực trong thi hành công vụ của CBCCVC.

Lĩnh vực cải cách hành chính quan tâm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm nay, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện tiếp nhận 1.588 hồ sơ, trong đó có trên 96% hồ sơ đã được trả kết quả đúng hạn, trễ hẹn 0,3%, đang giải quyết 44 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 2,8%); cấp xã tiếp nhận hơn 27.100 hồ sơ ở các lĩnh vực, trong đó chiếm 98,5% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, trễ hẹn 0,9%, đang giải quyết 161 hồ sơ.

Huyện cũng đã cung cấp 390 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện, trong đó, 100% dịch vụ công đạt mức độ 3 và 71,03% dịch vụ công đạt mức độ 4.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đảm bảo các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ, niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về hoạt động của bộ máy chính quyền…

Ông Đỗ Thái Hùng, người dân ấp Bình Thuận, xã Tam Bình nhận xét: “Khi đến trụ sở UBND xã Tam Bình liên hệ công việc, ấn tượng đối với tôi là cán bộ có thái độ tiếp xúc lịch thiệp, hướng dẫn tận tình, giải đáp cặn kẽ các thắc mắc khi người dân chưa nắm rõ. So với trước kia, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở UBND xã Tam Bình nay đã được cải thiện rất nhiều, người dân chúng tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Khắc phục hạn chế trong hoạt động của chính quyền các cấp, huyện Cai Lậy tăng cường tiếp xúc, đối thoại và ghi nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân. Công tác tiếp công dân thường xuyên, theo lịch định kỳ và đột xuất đã được UBND huyện Cai Lậy và UBND 16 xã thực hiện nghiêm túc, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục các nội dung khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Trong tháng 7-2019, lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức gặp gỡ người dân 16 xã về các nội dung liên quan đến chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Qua các buổi tiếp xúc, người dân đã phản ánh một số vấn đề liên quan đến việc công khai, minh bạch các chính sách, giải quyết thủ tục hành chính ở lĩnh vực đất đai, bảo hiểm y tế, chính sách người có công, tinh thần thái độ phục vụ của CBCCVC, việc đầu tư các công trình xây dựng cơ bản…

Ý kiến của người dân đã được lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và  các cơ quan chuyên môn cấp huyện ghi nhận, trả lời thỏa đáng. Qua các buổi tiếp xúc, nhân dân đã đánh giá khách quan về công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp, giúp lãnh đạo huyện thấy được để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ.

Tham dự buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND huyện và người dân xã Long Trung, ông Lê Hữu Trí, người dân ấp 12, xã Long Trung phát biểu: “Người dân chúng tôi mong muốn sẽ có thêm những buổi tiếp xúc, đối thoại với chính quyền cấp huyện, cấp xã để trực tiếp trình bày những vấn đề bức xúc hoặc còn thắc mắc. Nếu khó khăn của người dân được chính quyền giải quyết đến nơi đến chốn thì bà con rất phấn khởi, tin tưởng và luôn ủng hộ chính quyền”.

Thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện Cai Lậy đã chủ động lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại để tập trung giải quyết gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, có biện pháp giải quyết kịp thời, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu quả.

CBCCVC nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân qua tinh thần, thái độ cầu thị trong công việc, cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công. Qua đó cho thấy, khi chính quyền hợp lòng dân, dân ủng hộ đã tạo nền tảng quan trọng, phát huy sự đồng thuận, giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

TRƯỜNG GIANG

.
.
.