Thứ Sáu, 06/09/2019, 16:05 (GMT+7)
.
NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH:

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (viết tắt là Sở) đã chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập một số phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, được tiến hành trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Đức Đảm trao Quyết định sáp nhập Ban Quản lý di tích vào Bảo tàng tỉnh.
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Đức Đảm trao Quyết định sáp nhập Ban Quản lý di tích vào Bảo tàng tỉnh.

GIẢM ĐẦU MỐI

Trước khi sắp xếp, Sở có 19 đầu mối, gồm 9 phòng chuyên môn và 10 đơn vị sự nghiệp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Sở xác định thực hiện trong 2 năm 2018 và 2019 là phải tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp.

Phó Chánh Văn phòng Sở Lê Thị Thu Thảo cho biết: “Khi thực hiện tinh giản, sắp xếp lại bộ máy, không ít cán bộ, viên chức (CB-VC) cũng có tâm tư, băn khoăn, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cho nên tất cả CB-VC đều đồng thuận. Quá trình sáp nhập được thực hiện đúng quy định. Trong đó, Sở chú trọng phát huy tính dân chủ bằng hình thức chuyển dự thảo Đề án cho CB-VC toàn ngành để lấy ý kiến, đề xuất của các phòng, đơn vị trực thuộc. Tiếp đó, lãnh đạo Sở nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định”.

Hiện nay, Sở còn 11 đầu mối, trong đó giảm 3 phòng chuyên môn, 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở mà vẫn bảo đảm hiệu quả công việc. Cụ thể, đã sáp nhập Phòng Tổ chức - Pháp chế, Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở; sáp nhập Phòng Quản lý di sản văn hóa vào Phòng Quản lý văn hóa. Theo đó, giảm 3 chức danh trưởng phòng, 2 chức danh phó trưởng phòng và giảm 6 biên chế theo lộ trình.

Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, sáp nhập Ban Quản lý di tích vào Bảo tàng tỉnh; sáp nhập Trường Năng khiếu thể dục - thể thao (TDTT), Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thành Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật (VHNT) vào Trường Cao đẳng Tiền Giang; củng cố tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý bến tàu thủy du lịch, thực hiện thêm chức năng về xúc tiến du lịch và phát triển sản phẩm du lịch, là đơn vị tự chủ 100% kinh phí hoạt động; chuẩn bị hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh thành một đơn vị, với tên gọi Trung tâm VHNT tỉnh.

TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Trường Năng khiếu TDTT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT là 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, có cùng nhóm chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ.

Do đó, việc sáp nhập thành Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh để mở rộng chức năng và phạm vi hoạt động, hoạt động đa dạng và phong phú hơn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu công tác đào tào, huấn luyện và thi đấu.

Việc học văn hóa của các em học sinh năng khiếu sẽ gửi học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP. Mỹ Tho hoặc thỉnh giảng giáo viên để dạy văn hóa cho các em; dự kiến đến năm 2021 giảm 10 biên chế, kể cả giáo viên dạy văn hóa đã điều chuyển.

Việc sáp nhập Trường Trung cấp VHNT vào Trường Cao đẳng Tiền Giang đã giảm được 1 đầu mối và 23 biên chế. Việc sáp nhập Ban Quản lý di tích vào Bảo tàng tỉnh đã phát huy hiệu quả, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn.

Đồng chí Lê Thị Thu Thảo cho biết thêm, dự kiến vào đầu tháng 10-2019, khi Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng và Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh hợp nhất thành Trung tâm VHNT tỉnh sẽ tăng hiệu quả hoạt động, do đơn vị sẽ thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, không còn chồng chéo…

Việc sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp, phòng chuyên môn được thực hiện theo hướng rút gọn đầu mối, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ CB-VC với số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc.

Ước tính kinh phí sau khi sắp xếp cho các hoạt động chi thường xuyên tại Sở và các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ giảm gần 2,5 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, còn tiết kiệm chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bồi dưỡng… đối với số người được giảm.

Nhìn chung, việc sáp nhập trong ngành VH,TT&DL tỉnh Tiền Giang không gây xáo trộn, không trùng lặp, đảm bảo bộ máy của các đơn vị thực sự tinh gọn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.           

P. MAI

.
.
.