Thứ Tư, 04/09/2019, 21:01 (GMT+7)
.

Huyện Chợ Gạo thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết “…Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân…”.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo đã đoàn kết, giúp nhau, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (viết tắt là Chương trình), hiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,15%...

 Mô hình trồng thanh long năng suất cao của ông Lê Đình Quang, ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình.
Mô hình trồng thanh long năng suất cao của ông Lê Đình Quang, ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình.

Từ những chủ trương phù hợp với thực tế

Từ lâu nay, Chợ Gạo là một huyện nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp chiếm hơn 70% cơ cấu kinh tế của huyện. Toàn huyện có 19 đơn vị hành chính (18 xã và 1 thị trấn), dân số 181.609 người, với 50.463 hộ gia đình.

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Nghị quyết 12 ngày 3-10-2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đến năm 2020”…, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện có chiều hướng tích cực, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Có thể nói, ở huyện Chợ Gạo, trong thời gian qua, Chương trình luôn được các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quan tâm, cùng với sự đồng thuận của nhân dân địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động thực hiện Chương trình, tạo thành phong trào thi đua tại cơ sở; qua đó Chương trình từng bước được xã hội hóa, mang tính cộng đồng, nhân dân cùng với Nhà nước chung tay chăm lo hỗ trợ người nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, nổi bật là các phong trào: Xây dựng nhà đại đoàn kết, góp vốn xoay vòng không tính lãi, giúp nhau cây - con giống, hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất..., được cấp cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó, hộ nghèo của huyện giảm dần hằng năm. Cụ thể, đầu năm 2017 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,74%, đến cuối năm 2018 giảm còn 2,37% và ở thời điểm hiện nay chỉ còn 2,15%.

Đến những giải pháp thiết thực, hiệu quả

Trước hết là việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của Chương trình ngày càng được nhân rộng. Chẳng hạn như, trong năm vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ Chương trình vốn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo ở 2 xã Đăng Hưng Phước và Xuân Đông với tổng kinh phí 316 triệu đồng.

Hay việc thực hiện công tác xã hội hóa giúp hộ nghèo đã được MTTQ và các đoàn thể các cấp trong huyện vận động hỗ trợ vốn không tính lãi thông qua việc duy trì thực hiện 16 dự án, giải quyết cho 156 hộ nông dân nghèo mượn trên 1,1 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Đặc biệt là, việc thực hiện nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, đã giải ngân cho 183 lượt hộ nghèo (vay mới) với tổng số tiền trên 5,74 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, hằng năm, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Khuyến học” của huyện cũng đã đóng góp tích cực.

Cụ thể như,  năm vừa qua, vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 1,4 tỷ đồng và Quỹ “Khuyến học” gần 1 tỷ đồng; đồng thời, hỗ trợ cho 17 hộ vay vốn để xây dựng nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 425 triệu đồng, giúp hộ nghèo an cư lạc nghiệp...

Một công tác không thể thiếu trong giai đoạn hiện nay của Chương trình là công tác hướng dẫn kỹ thuật khuyến nông, khuyến công và khuyến ngư, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập và thoát nghèo trong điều kiện đất đai canh tác ngày càng giảm dần.

Huyện còn quan tậm việc dạy nghề (bình quân trên 700 lao động/năm) và giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, được Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên luôn đồng hành suốt Chương trình. Trong năm qua, có trên 2.400 lao động được giới thiệu vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh; trên 30 lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia làm việc…

Ngày càng nhiều hộ thoát nghèo

Trong suốt quá trình triển khai, thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện Chợ Gạo luôn được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Bởi lẽ, Chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng, mang đậm tính nhân văn, nhất là qua đó nhằm thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc chăm lo nâng cao đời sống của nhân dân.

Do vậy, Chương trình sớm được xã hội hóa, với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, giúp người nghèo không chỉ thoát nghèo, mà còn vươn lên làm giàu, nhất là thông qua các mô hình làm kinh tế: Trồng rau an toàn, trồng nấm rơm, đặc biệt là trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao: Thanh long, bưởi da xanh, dừa Mã Lai…, mà bà con hay nói nôm na là “cây xóa nghèo”.

Có thể kể đến một số hộ tiêu biểu về nghị lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu như: Ở xã Song Bình có hộ ông Nguyễn Văn Thành, ấp Bình An, với các mô hình dừa Mã Lai, bưởi da xanh, nuôi bò sinh sản; hộ ông Nguyễn Văn Đại, ấp Bình Hiệp, với mô hình nuôi gà tre thịt. Ở xã Trung Hòa có hộ ông Nguyễn Văn Chơn, ấp Trung Chánh, với mô hình dừa Mã Lai…

Các mô hình này ngày càng được nhân rộng và phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi luôn được nông dân trong xã, trong huyện tham gia tích cực, đưa kinh tế huyện Chợ Gạo phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng ở mức cao, đời sống của đại bộ phận nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện có 11/18 xã ra mắt NTM, dự kiến hoàn thành 100% xã đạt chuẩn NTM và tiến tới huyện NTM vào năm 2020.

LÊ HUỲNH

.
.
.