Thứ Tư, 25/03/2020, 21:14 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 – 26-3-2020):

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân, sinh viên, thanh niên trên địa bàn dân cư

 (ABO) Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Đoàn. Trong thời gian qua, công tác trên đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện thông qua Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động như: “Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, sinh hoạt chính trị “Tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” hằng năm…

Trao đổi với phóng viên Báo Ấp Bắc về những kết quả đạt được của công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, anh Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho biết:

Việc đánh giá đoàn viên được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần gắn với việc tổng kết công tác năm. Việc đánh giá luôn đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ đoàn viên, đồng thời việc nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn đã được tiến hành trước khi họp bình xét, đánh giá xếp loại đảng viên, công chức hằng năm.

Công tác xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú được các cấp bộ Đoàn thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng đến các đối tượng ĐV-TN công nhân, nông dân, ĐV-TN tại các địa bàn trọng điểm, các địa bàn khó khăn… và ưu tiên đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các đối tượng truyền thống như: Lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thanh niên trường học.

Qua thực hiện các công tác trên, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu kết nạp Đảng 5.607 đoàn viên (trong tổng số 6.958 đoàn viên ưu tú giới thiệu Đảng xem xét kết nap), chiếm tỷ lệ 75,46% so với chỉ tiêu phát triển Đảng của cấp ủy. Số lượng Phó Bí thư Đoàn cơ sở là đảng viên đạt 66,31%; Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố là đảng viên đạt 33,62%.

Trong năm 2018 và 2019, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 3.245 đoàn viên ưu tú sang Đảng, kết nạp 2.009 đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp bộ Đoàn đã trao danh sách 727 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy, tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Anh Ngô Huỳnh Quang Thái (bên phải) trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đến lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Anh Ngô Huỳnh Quang Thái (bên phải) trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đến lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

* Phóng viên (PV): Việc triển khai công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp chắc hẳn các cấp bộ Đoàn đã có những thuận lợi, khó khăn, thưa anh?

* Anh Ngô Huỳnh Quang Thái: Trước hết, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh luôn thể hiện tốt vai trò là tổ chức đoàn kết tập hợp ĐV-TN để bồi dưỡng với tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thanh niên tại các địa phương là từ 60 - 70%. Nhiều tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị đã chủ động tham mưu, đảm nhận các công trình, phần việc khó, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia cống hiến, từ đó kịp thời phát hiện các gương tiêu biểu, điển hình ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Các hoạt động luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn tại các địa phương, đơn vị. 

Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú vẫn gặp phải một số khó khăn, cụ thể: Chất lượng trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên chưa có tính bền vững và thật sự chưa đi vào chiều sâu; hiệu quả từ các phong trào chưa tác động sâu sắc đến một bộ phận ĐV-TN; sự năng động, nhiệt tình chỉ tập trung ở nhóm đối tượng “lực lượng nòng cốt” dẫn đến tình trạng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú chưa đạt kết quả như đã đề ra.

* PV: Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn sẽ có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn còn tồn tại, thưa anh?

* Anh Ngô Huỳnh Quang Thái: Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “ĐV-TN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân, sinh viên, học sinh, thanh niên trên địa bàn dân cư, trí thức trẻ, cán bộ Đoàn cơ sở... chủ động giới thiệu cán bộ Đoàn có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh cần phải nâng cao chất lượng hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng trang bị chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc triển khai các bài học lý luận chính trị, cuộc thi tìm hiểu, hội thi nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho ĐV-TN.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn đối với ĐV-TN trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của ĐV-TN. Thường xuyên có biện pháp hỗ trợ ĐV-TN hoàn thiện bản thân đối với tất cả đối tượng như: Khu vực nông thôn, thành thị, trường học, ĐV-TN khuyết tật, hoàn lương...

Đa dạng hóa phong trào và thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động để thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia; thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng kết nạp Đoàn gắn với công tác xây dựng lực lượng nòng cốt để tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia, làm hạt nhân cho các phong trào, từ đó tạo nguồn để đưa vào danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

* PV: Xin cảm ơn anh!

CAO THẮNG (thực hiện)

 

.
.
.