Chủ Nhật, 02/08/2020, 21:54 (GMT+7)
.

Kiểm tra việc tổ chức và hoạt động các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp TP. Mỹ Tho

(ABO) Đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang do đồng chí Lê Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra tổ chức và hoạt động cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho.

chú thích: ông Lê Hoàng Liêm- Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tiền Giang phát biểu tại buổi kiểm tra.
Đồng chí Lê Hoàng Liêm phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của TP. Mỹ Tho, Ủy ban nhân dân thành phố hiện có 11 phòng chuyên môn đã sử dụng 104/116 biên chế; các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 1.888/2.024 người làm việc.

Thực hiện Đề án số 02 của Tỉnh ủy Tiền Giang về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, TP. Mỹ Tho đã thực hiện một số công việc như: Giải thể Phòng Y tế, sáp nhập 2 khu phố của phường Tân Long; sáp nhập, hợp nhất 10 trường học của thành phố; thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất.

Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc giao biên chế, sắp xếp, bố trí lại công chức, viên chức phù hợp với đề án vị trí việc làm; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức theo thẩm quyền; phân công công chức, viên chức vào vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho, Đoàn kiểm tra tỉnh đề nghị TP. Mỹ Tho tiếp tục thực hiện hiệu quả việc quản lý và tuyển dụng viên chức theo quy định; thực hiện việc rà soát đối với công chức, viên chức bố trí chưa phù hợp vị trí việc làm để sắp xếp bố trí việc làm khác phù hợp...THANH TÙNG

.
.
.