Thứ Sáu, 31/07/2020, 15:42 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Nhiều chuyển biến trong chiến lược phát triển thanh niên

(ABO) Ngày 31-7, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnhTiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền GiangTrần Văn Dũng đã đến dự.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên đã phát huy vị thế và vai trò thanh niên tỉnh nhà, sẵn sàng là lực lượng tiên phong và kế thừa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, về cơ bản, UBND tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu phát triển thanh niên theo Quyết định 1042/QĐ-TTg, trong đó một số chỉ tiêu thực hiện tốt như giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên nông thôn và thanh niên thành thị; tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt ở mức cao. Công tác định hướng nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm được tổ chức đồng loạt, đáp ứng yêu cầu của thanh niên, lao động,…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến về việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách...

UBND tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng cho 5 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích trong việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020.
Đồng chí Trần Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng cho rằng, việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp thanh niên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình đối với gia đình, xã hôi; đồng thời, nắm bắt ngày càng nhiều hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào đời sống.

Sự tham gia của thanh niên trong công tác quản lý nhà nước ngày càng tích cực ở nhiều mức độ, hình thức khác nhau. Thanh niên mạnh dạn đóng góp ý kiến, kiến nghị về những chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình. Các cơ quan chức năng đã tạo mọi điều kiện cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia phản biện xã hội, cống hiến tâm tư, trí tuệ, tình cảm của mình để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Để công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục đạt hiệu quả theo yêu cầu, đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án cụ thể liên quan đến phát triển thanh niên do Trung ương ban hành. Trong đó, tập trung vào những mục tiêu cụ thể như giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên nông thôn và thanh niên thành thị; tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đạt ở mức cao.

Công tác định hướng nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm cần được tổ chức đồng loạt, đáp ứng yêu cầu của thanh niên, lao động. Đảm bảo cho thanh niên phát huy các quyền và nghĩa vụ của mình, phấn đấu lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thanh niên cần được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu để phục vụ nhu cầu cấp thiết của xã hội…

tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích trong việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020.
Các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 được UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Văn Dũng cũng kiến nghị Trung ương sớm ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện nay; trong đó có sự phân công rõ ràng trách nhiệm của từng bộ, ngành trung ương với địa phương và bố trí ngân sách phù hợp để đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến chiến lược trong giai đoạn tới...

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng cho 5 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

LÝ OANH

 

.
.
.