Thứ Tư, 02/09/2020, 14:56 (GMT+7)
.

Lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh chuyển nước ngọt phục vụ tưới tiêu cho người dân xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy.  Ảnh: THANH LÂM
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh chuyển nước ngọt phục vụ tưới tiêu cho người dân xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy. Ảnh: THANH LÂM

Những ngày đầu thành lập, LLVT tỉnh đã đoàn kết, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, góp phần quan trọng vào thành công của Cách mạng Tháng Tám (năm 1945) và kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý có thể vận dụng trong tình hình hiện nay.

SỨC MẠNH NHÂN DÂN TRONG KHÁNG CHIẾN

Sau khi được thành lập (ngày 12-8-1940), chỉ trong một thời gian ngắn, Ban Quân sự tỉnh đã tổ chức xây dựng Lực lượng tự vệ (LLTV) của tỉnh hơn 3.000 người, vũ khí trang bị thô sơ, nhưng tinh thần chiến đấu rất hăng hái. Trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ (11-1940) LLTV tỉnh Mỹ Tho đã khởi nghĩa, giành quyền làm chủ ở 75 làng (2 quận Châu Thành và Cai Lậy đã làm chủ hoàn toàn nông thôn).

Tuy vũ khí thô sơ, nhưng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, LLTV đã chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng, đây là thành tích lớn của LLTV, giúp chính quyền cách mạng tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong quần chúng nhân dân trong buổi đầu thành lập.

5 năm sau, quân và dân Tiền Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã viết lên những trang sử vàng cho dân tộc bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở 2 tỉnh Mỹ Tho và Gò Công. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Mỹ Tho và Tỉnh ủy Gò Công, ngày 25-8-1945, lần lượt tại các huyện Châu Thành, Chợ Gạo, Cai Lậy, Cái Bè, An Hóa, chính quyền đã thuộc về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, trên chiến trường Tiền Giang, quân và dân 2 tỉnh cùng các đơn vị chủ lực của cấp trên đã phá vỡ từng mảng hệ thống đồn bót, diệt gọn từng tiểu đoàn, trung đoàn địch, với các trận đánh nổi tiếng như: Cổ Cò, Giồng Dứa (năm 1947), Thanh Bình (năm 1948), Kinh Bùi (năm 1953), Ấp Bắc (năm 1963), mở mảng vùng 20 tháng 7 (năm 1963), Ba Rài - Cẩm Sơn (năm 1967), Vành đai diệt Mỹ Bình Đức (1967 - 1969), tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tiến công tổng hợp (năm 1972), tổng tấn công và nổi dậy năm 1975.

Trên cơ sở đấu tranh chính trị rộng rãi của quần chúng, chiến tranh du kích và tác chiến tập trung của các đơn vị chủ lực đã kết hợp hài hòa, tạo nên sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT tỉnh luôn gắn bó với quần chúng, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng quần chúng, cùng chia sẻ những lúc khó khăn, quần chúng tin yêu Đảng, tin cách mạng, hết lòng đùm bọc cán bộ, đảng viên, dù nhà cửa, vườn tược có bị địch đốt phá, dù có phải hy sinh hay bị tù đày nhưng vẫn một lòng thủy chung với cách mạng…

“THẾ TRẬN LÒNG DÂN” THỜI KỲ MỚI

Đại tá Mai Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Được tôi luyện và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, trong giai đoạn cách mạng mới, LLVT tỉnh luôn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nổi bật là, đã tham mưu Tỉnh ủy quán triệt quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị bằng Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy về xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tiền Giang là tỉnh đầu tiên có chủ trương: “Xây dựng chi bộ quốc phòng - an ninh ở những xã, phường, thị trấn có đảng bộ và xây dựng tổ đảng quốc phòng - an ninh ở những xã chỉ có chi bộ”; sau đó phát triển thêm một bước mới là “xã, phường, thị trấn nếu là đảng bộ cơ sở thì phải có chi bộ quân sự; nếu là chi bộ thì thành lập tổ đảng quốc phòng - an ninh”.

Thực hiện chủ trương này, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, trong đó chiếm tỷ lệ 98,83% chi bộ có chi ủy. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong những năm qua, các đơn vị và địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân bằng phương thức hành quân dã ngoại kết hợp với xây dựng cơ sở chính trị. Tỉnh và cấp huyện đã đưa LLVT xuống các xã vùng sâu lao động giúp dân và cử cán bộ xuống xây dựng cơ sở chính trị ở các xã.

Đồng thời, huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp trên hàng chục ngàn ngày công lao động giúp dân và xây dựng các công trình phúc lợi; tập trung cao điểm trong các đợt phòng, chống lũ lụt, hạn, mặn, dịch bệnh...

Song song đó, từ quỹ sản xuất của đơn vị, đã tham gia xây dựng hàng trăm nhà “Đồng đội” nhà “Tình đồng đội”, nhà “Đại đoàn kết”, nhà  “Tình nghĩa”, tặng giống, cây trồng cho các đối tượng chính sách. Với những việc làm thiết thực trên, đã góp phần giải quyết khó khăn và động viên về mặt tinh thần cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Mai Văn Hòa cho biết thêm, trong những năm tới, cùng với sự phát triển chung về kinh tế - xã hội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói riêng sẽ có bước phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi LLVT tỉnh phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo LLVT tỉnh khắc phục mọi khó khăn; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, chính quyền các cấp; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân; thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc…

VĂN THẢO

.
.
.