Thứ Ba, 23/02/2021, 16:43 (GMT+7)
.

Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ Chính phủ rất thành công

“Tôi rất ấn tượng về sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành của mình, nhất là trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Qua đó cho thấy các thành viên Chính phủ rất bản lĩnh, tự tin và nắm chắc vấn đề khi đứng trước diễn đàn Quốc hội và cử tri, không lúng túng hoặc nắm vấn đề chưa sâu lĩnh vực mình phụ trách”, Chủ tịch Quốc hội nói.

a
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Phiên thảo luận. Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Sáng 23/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ. Tham dự và điều hành Phiên họp có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Khó khăn gấp hai, phải cố gắng gấp ba

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ. Theo đó, quán triệt phương châm ngay từ đầu nhiệm kỳ là “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”, kế thừa kinh nghiệm quản lý, điều hành từ các nhiệm kỳ trước, Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Kế hoạch phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020. Hằng năm, Chính phủ đều đề ra phương châm hành động, quan điểm điều hành và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, kiên định, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội đề ra.

Trước tình hình đại dịch COVID-19, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thống nhất quan điểm điều hành với tinh thần “Khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển KT-XH, bảo đảm đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong điều kiện “bình thường mới”.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chính phủ luôn chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước Nhân dân và đất nước, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chính phủ chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong quản lý, điều hành các lĩnh vực, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, vừa xử lý kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Nổi bật là hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo động lực cho phát triển KT-XH.

Trong đó, Chính phủ luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, chú trọng kích cầu tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế của từng ngành, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thu hút các nguồn lực cho phát triển; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, cơ chế điều phối, phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Tập trung thực hiện các đột phá chiến lược; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá-xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thời đời sống nhân dân; chủ động, quyết liệt ứng phó kịp thời, ngăn chặn, kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước; kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, kỷ luật kỷ cương hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

a
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng báo cáo trước UBTVQH. Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật do Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng trình bày nêu rõ: Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ và nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động theo phương châm Chính phủ kiến tạo, hành động; kết quả đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Báo cáo tổng kết đã được Chính phủ chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với nhiều số liệu cụ thể, đánh giá cơ bản toàn diện, sâu sắc về các mặt công tác trong cả nhiệm kỳ, thể hiện rõ phương châm, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nêu bật những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, đúc kết một số bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên, về bố cục của Báo cáo, đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm sự cân xứng hơn giữa đánh giá về kết quả đạt được với đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực; phân tích rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được; đồng thời, rà soát để tránh trùng lặp, một số nội dung cần thể hiện súc tích, khái quát hơn; các số liệu, thông tin cụ thể, nhất là về lĩnh vực kinh tế, nên được tập hợp thành các bảng biểu, sơ đồ, phụ lục để Báo cáo có tính tổng hợp, khái quát cao hơn; đồng thời, cập nhật thông tin, số liệu đến thời điểm báo cáo để bảo đảm tính chính xác, kịp thời.

Chính phủ chủ động, năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Báo cáo công tác tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ chuẩn bị rất nghiêm túc, công phu, rõ ràng. Đây là nhiệm kỳ Chính phủ rất thành công trong bối cảnh, điều kiện có nhiều khó khăn mà Chính phủ vẫn vững vàng chèo lái nền kinh tế đất nước, đạt được thành tựu rất có ý nghĩa.

Cơ bản nhất trí những kết quả đạt được trong báo cáo được Chính phủ nêu, Chủ tịch Quốc hội chỉ ra những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ của Chính phủ mà chúng ta thấy rõ là “Chính phủ rất năng động, sáng tạo, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của mình. Chính phủ thực hiện rất nghiêm túc các quy định trong Hiến pháp, pháp luật và Chính phủ rất tôn trọng Quốc hội trong công tác của mình. Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đều lắng nghe và nghiêm túc trong báo cáo giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ những dấu ấn khác như Chính phủ đã giải quyết hài hoà các lĩnh vực, không nặng bên này, nhẹ bên kia với phương châm “không để ai lại phía sau trong quá trình phát triển” của đất nước. Chúng ta cũng giữ vững được quốc phòng an ninh trong mọi tình huống.

Thành công nổi bật nữa là thành công trong đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua tổ chức thành công Thượng đỉnh APEC, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đặc biệt, khi đất nước đứng trước thiên tai và dịch bệnh, Chính phủ đã xử lý rất nhanh và kiểm soát được tình hình, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

“Tôi rất ấn tượng về sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ đối với sự vận hành nền hành chính quốc gia, nhất là các hoạt động trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Qua đó cho thấy các thành viên Chính phủ rất bản lĩnh, tự tin và nắm chắc vấn đề khi đứng trước diễn đàn Quốc hội và cử tri, không lúng túng hoặc nắm vấn đề chưa sâu lĩnh vực mình phụ trách”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Phát biểu ý kiến đóng góp cho Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ nhận thấy báo cáo của Chính phủ rất công phu, cụ thể đánh giá toàn diện tình hình phát triển KT-XH của đất nước. Ông tán thành với báo cáo thẩm tra và đề nghị đánh giá kỹ thêm về kết quả và phương hướng bảo đảm quốc phòng an ninh thời gian qua và định hướng tình hình thời gian tới.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu bày tỏ một số ấn tượng sâu sắc với Chính phủ nhiệm kỳ 5 năm qua, đó là chúng ta thực hiện vai trò quốc tế của Việt Nam rất xuất sắc qua vai trò chủ nhà APEC 2017 và Chủ tịch ASEAN 2020. Chúng ta cũng hoàn thành nhiều Hiệp định FTA, mở rộng thị trường, là thước đo đánh giá về vai trò của đất nước, năng lực của doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm hàng hoá khi đi vào các nước khác. Nhất là, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, xuất siêu đạt kết quả lớn.

Ông Giàu cũng đề nghị cần có đánh giá đúng “sức khoẻ” của nền kinh tế nếu dịch bệnh COVID-19 tiếp tục kéo dài để có chính sách và giải pháp đồng bộ, toàn diện cho nền kinh tế. Có chiến lược để khai thác, tận dụng thời cơ do hội nhập mang lên, nhất là đối với các địa phương. Quan tâm hơn nữa đến phát triển lĩnh vực nông nghiệp và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu vùng xa.

Thành tựu trong nhiệm kỳ qua là kinh nghiệm quý báu trong thời gian tới

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện để có báo cáo chính thức Quốc hội vào kỳ họp tới. Trong đó, Chính phủ sẽ làm rõ thêm một số vấn đề mà báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật nêu ra.

a
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra với kết quả tích cực. Chúng ta ở trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, năng suất lao động cải thiện rõ nét và vượt mục tiêu đề ra, tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ hơn nhân tố khoa học công nghệ, bội chi ngân sách trong phạm vi đề ra, trong nhiệm kỳ tạo hơn 8 triệu việc làm mới, thu nhập người dân được tăng lên, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước, nhiều sản phẩm hàng hoá đã gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu, an ninh lương thực được bảo đảm, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp xanh hữu cơ được đẩy mạnh…

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính được quan tâm và đạt kết quả ấn tượng. Điều này làm tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, giảm chồng chéo, bất cập và vướng mắc các quy định của pháp luật phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả trên có được là do sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự đồng tình và ủng hộ của người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước. “Đây là những kinh nghiệm quý báu Chính phủ xin tiếp thu và thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ.

(Theo chinhphu.vn)

 

.
.
.