Thứ Ba, 23/02/2021, 17:36 (GMT+7)
.

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 23-2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

b
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử, tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Trung ương và địa phương vẫn được diễn ra dân chủ, đúng luật, đảm bảo thời gian theo quy định.

Ở Trung ương, ngày 4-2, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tính đến hết ngày 17-2, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Qua tổng hợp báo cáo, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cả Trung ương và địa phương) là: 1.045 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu. Trong đó, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Trung ương có 29 người; địa phương là 41 người.

Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổng hợp Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật.

Theo đồng chí Hầu A Lềnh, để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đồng chí tham dự tập huấn cần lưu ý một số nội dung như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử cần bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử;

Việc giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định hay hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay; hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra...

Theo Quân đội nhân dân online

.
.
.