Thứ Sáu, 11/06/2021, 21:08 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"

(ABO) Chiều 11-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi họp thống nhất các nội dung thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025”.

Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Thực hiện Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18-8-2017 và Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT ngày 16-4-2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp với UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Đại diện các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo phong trào thi đua
Đại diện các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo nội dung phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo".

Việc tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trên cơ sở kết nối và phát triển các phong trào thi đua có tính sáng tạo hiện có thành các phong trào rộng khắp, nhằm phát huy sức sáng tạo, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. Qua đó, thúc đẩy nâng cao ý thức trách nhiệm nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương, đất nước.

Phong trào thi đua gồm có các nội dung: Thứ nhất, thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trong các cơ quan hệ thống chính trị. Thứ hai, thi đua "Đoàn kết sáng tạo" nâng cao năng suất lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình… Thứ ba, thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong các đơn vị sự nghiệp góp phần phát triển khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ. Thứ tư, thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong lực lượng vũ trang góp phần nâng cao năng lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương, đất nước. Thứ năm, thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong đồng bào các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

NHƯ NGỌC

.
.
.