Thứ Sáu, 03/02/2023, 14:12 (GMT+7)
.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2023), sáng 3-2, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

a
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham gia đoàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

a
Các đại biểu tưởng niệm, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Những thành quả to lớn và thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

a
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh QUANG PHÚC
a
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh QUANG PHÚC

Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

a
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh QUANG PHÚC
a
Các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh QUANG PHÚC

Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an... cũng đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

a
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh QUANG PHÚC
a
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh QUANG PHÚC

Theo sggp.org.vn
 

.
.
.