Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
16:13 | 28/10/2019
Cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng là các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt.
Đảng bộ huyện Tân Phước: Chuẩn bị tốt ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ huyện Tân Phước: Chuẩn bị tốt ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
Xác định Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, do vậy Đảng bộ huyện Tân Phước đã nghiêm túc thực hiện và khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị.
05:50 | 12/05/2015
Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 8-5, Đảng bộ xã Thạnh Tân đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
10:53 | 11/05/2015
Đại hội Đảng bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 12-5, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã đến dự.
09:45 | 13/05/2015
Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 13-5, Đảng bộ Quân sự huyện Tân Phú Đông đã tiến hành Đại hội đảng viên lần thứ II.
15:29 | 14/05/2015
Khắp nơi tổ chức đại hội Đảng
Khắp nơi tổ chức đại hội Đảng
Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang và Đảng bộ Sở Xây dựng vừa tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
08:42 | 20/05/2015
Đại hội Chi bộ Báo Ấp Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội Chi bộ Báo Ấp Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 25-5, Chi bộ Báo Ấp Bắc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
14:08 | 26/05/2015
Khắp nơi tổ chức đại hội Đảng
Khắp nơi tổ chức đại hội Đảng
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh và Đảng bộ xã Lương Hòa Lạc vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
15:47 | 27/05/2015
Khắp nơi tổ chức đại hội Đảng
Khắp nơi tổ chức đại hội Đảng
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Tư pháp; Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Chi bộ Công ty TNHH MTV Mai Linh Tiền Giang vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
15:43 | 29/05/2015
Tân Phú Đông: Những kết quả đạt được từ Đại hội Đảng bộ cơ sở
Tân Phú Đông: Những kết quả đạt được từ Đại hội Đảng bộ cơ sở
Tính đến nay, các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Tân Phú Đông cơ bản đã hoàn tất việc tổ chức Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới,...
11:50 | 04/06/2015
.
.