Thứ Sáu, 31/08/2018, 15:12 (GMT+7)
.

Việt Nam, đất nước an bình

73 năm trôi qua từ thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; nước Việt Nam ta bước sang trang mới. 73 năm với bao thăng trầm biến cố; nhưng Độc lập - Tự do vẫn luôn là khát vọng, là nguồn động lực, là đích đến để muôn triệu người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, đoàn kết cùng nhau tiến lên dưới cờ đỏ sao vàng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã vẹn tròn lãnh thổ và đang chuyển mình đi tới.

Trong xu thế hiện nay, khi mà thế giới kết nối nhanh, hội nhập sâu rộng đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhưng cũng lắm thách thức đan xen; trong đó có cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự lan tỏa của nền kinh tế số đang tác động mạnh đến các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Chính phủ với phương châm “Hành động, Kiến tạo, Liêm chính” đã thật sự chuyển đổi, tạo được niềm tin và xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển và quyết tâm hành động trên tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo hiệu quả

Với tinh thần ấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, GDP của Việt Nam tăng 7,08%, mức tăng cao nhất từ 2010; trong 8 tháng 2018, kim ngạch đạt gần 300 tỷ USD, tăng 14%, vốn FDI đạt gần 25 tỷ USD, đón trên 10,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,8%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp... Chính phủ quyết tâm giữ vững ổn định chính trị xã hội, phấn đấu GDP 2018 tăng 6,7% trở lên. Kết quả trên đã được các nước, các tổ chức trên thế giới đánh giá cao.

Việt Nam hôm nay trong mắt bạn bè thế giới, là một đất nước an bình, một môi trường đầu tư an toàn hấp dẫn. Ở đó có một không khí cởi mở, tràn đầy niềm tin của người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư. 73 năm trôi qua, Việt Nam ngày nay đã có một vị thế khác trên trường quốc tế, đặc biệt là qua hai lần tổ chức thành công sự kiện APEC.

Với những thành quả đạt được sau hơn 30 năm đổi mới, với đà tăng trưởng trong những năm gần đây cho thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước là làm tất cả để hướng đế một Việt Nam độc lập, tự chủ, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Xã hội hiện tại tuy vẫn có nhiều vấn đề gây bức xúc cần phải giải quyết; nhưng vẫn còn đó nhiều điều tốt đẹp, vẫn lan tỏa nhiều giá trị nhân văn; đang hướng đến một xã hội mà trong đó mọi người dân đều có một môi trường sống, làm việc, kinh doanh an toàn, hiệu quả. Chúng ta cần nhìn rõ vào sự thật, vào những đổi thay tích cực của đất nước sau 73 năm; và tỉnh táo trước những luận điệu của các phần tử thù địch, đang tìm cách chia rẽ khối đoàn kết thống nhất của dân tộc; phủ nhận vai trò lãnh đạo, và những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc chấn hưng, phát triển đất nước. 

73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua bao thác ghềnh; đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Việt Nam nay đã thoát khỏi đói nghèo, đang từng bước vươn lên tầm châu lục. Những người dân Việt yêu nước hãy cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước; cần nhận thức rõ ràng, đúng đắn và trách nhiệm với những việc mình đã làm. Và hãy nhớ rằng: chỉ có một nước Việt Nam hòa bình mới cho ta một môi trường sống và làm việc tốt nhất, hiệu quả nhất.

VI THẢO 

.
.
.