Thứ Sáu, 11/09/2020, 15:12 (GMT+7)
.
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TIỀN GIANG LÊ QUANG TRÍ:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu đầu năm học mới

Các khoản thu đầu năm học luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận. Về phía trách nhiệm của mình, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Tiền Giang đã có những chỉ đạo sát sao trong công tác thu, chi ở các trường học. Xoay quanh vấn đề về các khoản thu đầu năm học, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quang Trí cho biết:
 
Ngày 11-5, Bộ GD-ĐT đã có Công văn 1620 về hướng dẫn các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục trong năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021. Theo đó, có 7 vấn đề chính được đưa ra: Thứ nhất, tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo hướng dẫn, bố trí vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án… Thứ hai, ưu tiên bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục.
 
Thứ ba, căn cứ vào điều kiện thực tế, từng địa phương sẽ đưa ra mức học phí cho phù hợp. Thứ tư, các địa phương sẽ quy định rõ ràng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục. Thứ năm, các sở, ban, ngành cần chỉ đạo phối hợp kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Thứ sáu, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác thu, chi trong cơ sở giáo dục. Cuối cùng, hỗ trợ sách giáo khoa cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
 
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quang Trí.
Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang Lê Quang Trí.
 
* Phóng viên (PV): Lạm thu đầu năm học luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận, đối với tỉnh Tiền Giang, ngành GD-ĐT đã có những chỉ đạo như thế nào về vấn đề này, thưa đồng chí?
 
* Đồng chí Lê Quang Trí: Vấn đề các khoản thu trong trường học, Sở GD-ĐT và Sở Tài chính Tiền Giang đã có văn bản hướng dẫn liên ngành về việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí cho các lớp bán trú trong cơ sở giáo dục và định mức thu, chi trả tiền dạy Tiếng Anh tăng cường bậc tiểu học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 
Theo đó, có 2 khoản thu chính bao gồm: Các khoản thu tiền của lớp bán trú như tiền ăn của học sinh, tiền phụ phí (xà phòng, giấy vệ sinh, khăn,…), tiền công bảo mẫu, cấp dưỡng, tiền mua sắm đồ dùng học tập, phục vụ học sinh, dụng cụ chế biến thức ăn cho học sinh bán trú; thu tiền dạy Tiếng Anh tăng cường theo định hướng xã hội hóa bậc tiểu học.
 
Các khoản thu này được các trường chỉ đạo tiến hành thực hiện khi đã ổn định biên chế lớp học, thông báo rộng rãi, công khai và được sự thỏa thuận trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, minh bạch với phụ huynh học sinh. Việc thu, chi phải đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung, đúng mục đích và tiết kiệm. 
 
* PV: Đồng chí cho biết, trong trách nhiệm của mình, ngành GD-ĐT Tiền Giang đã có những kiểm tra, đôn đốc để vấn đề thu, chi trong trường học được triển khai đúng quy định?
 
* Đồng chí Lê Quang Trí: Trong trách nhiệm của mình, trong mỗi đầu năm học, ngành GD-ĐT đã có những chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc cũng như có văn bản hướng dẫn các Phòng GD-ĐT để chỉ đạo các trường thực hiện tốt các nguồn thu đầu năm học. Điều đáng quan tâm trong công tác chỉ đạo của ngành là nghiêm cấm các trường học lợi dụng danh nghĩa các khoản thu tự nguyện để thu các nguồn phí ngoài quy định. Ngành GD-ĐT sẽ tăng cường, kiểm tra, hướng dẫn về các khoản thu đầu năm học; đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nơi nào mà phụ huynh phản ánh xảy ra tình trạng lạm thu...
 
* PV: Xin cảm ơn đồng chí! 
 
ĐỖ PHI (Thực hiện) 
 
.
.
.