Thứ Ba, 19/06/2012, 10:41 (GMT+7)
.

Trách nhiệm nêu gương

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn liền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Đây là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt Đảng các cấp và sự tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên.

Theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên thì nội dung trách nhiệm có 7 nhóm vấn đề: Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ.

Thực hiện quy định này, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành đánh giá, sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác; phê phán, ngăn ngừa, cảnh báo, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân không thực hiện nghiêm túc quy định này.

Trước nay, hằng năm chi bộ cũng tiến hành kiểm điểm nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, nhưng nội dung đơn giản hơn. Cách làm cũng chưa sâu sát. Tác dụng, hiệu quả còn nhiều hạn chế. Nội dung nêu gương của quy định này chặt chẽ, đầy đủ hơn sẽ được thay thế, sau khi các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa các nội dung nêu gương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của các đối tượng đảng viên.

Nêu gương là phương pháp, biện pháp giáo dục con người được Bác Hồ rất coi trọng. Bác cổ vũ báo chí nêu gương người tốt việc tốt, theo dõi mục này trên các báo và gửi tặng huy hiệu của Người cho những tấm gương tiêu biểu. Tháng 6-1968, Bác có ý kiến về việc xuất bản loại sách người tốt việc tốt: “Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Quy định này của Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa để có lực lượng dồi dào những người tốt việc tốt trong Đảng làm những ngọn cờ “đảng viên đi trước làng nước theo sau”.

TRẦN QUÂN

.
.
.