Thứ Năm, 17/09/2020, 08:25 (GMT+7)
.

Tiền Giang - điểm sáng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG MANG TÍNH ĐỔI MỚI

Vừa qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang trên dữ liệu số.

Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối liên thông với hệ thống của 20 bộ, cơ quan, 5 địa phương và 2 tập đoàn, bước đầu xây dựng 7 chuyên mục thông tin, thông tin hằng ngày, thông tin kinh tế - xã hội chủ yếu vùng và địa phương…

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương, bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng lưu ý, các bộ, địa phương, cơ quan cần tiếp tục đổi mới trong việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn cải cách quản trị công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

TIỀN GIANG - ĐIỂM SÁNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tại Tiền Giang, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định 09/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định 33/2019 quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Bên cạnh đó, Tiền Giang đã triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2019 của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Tiền Giang cũng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trong thời gian qua, Tiền Giang được xem là điểm sáng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Một cửa điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã triển khai đến hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước để hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Cổng Thông tin điện tử tỉnh tích hợp toàn bộ TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

100% các TTHC của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 1.007 dịch vụ và gần 900 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ... liên quan TTHC cần giao dịch. Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tất cả hồ sơ người dân, doanh nghiệp nộp phải được nhập vào hệ thống một cửa điện tử, giúp tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ được tra cứu trực tuyến qua mạng Internet, SMS, Zalo…

P. MAI

 

.
.
.