Năm 2020 không còn đất lúa trên huyện cù lao
Năm 2020 không còn đất lúa trên huyện cù lao
Thời gian qua, phong trào chuyển đổi cây trồng theo hướng thích nghi với môi trường, thổ nhưỡng của vùng đất cù lao ngày càng phát triển mạnh.
06:09 | 21/05/2017
.
.