Thứ Hai, 08/05/2017, 15:09 (GMT+7)
.

Tập đoàn Sao Mai tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017

Ngày 5-5, Tập đoàn Sao Mai (An Giang) tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và báo cáo cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, doanh thu năm 2016 của tập đoàn vượt 39% so với kế hoạch đề ra, xấp xỉ bằng 160% so với năm 2015. Riêng lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực mang về lợi nhuận chủ yếu cho tập đoàn tiếp tục đạt kết quả khả quan khi doanh thu tăng 20% và tiền thu từ bất động sản tăng 60% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn cả năm 2016 đạt hơn gấp 2 lần so với năm 2015. Đây là những kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế chung không thuận lợi.

Đại hội cũng thông qua mục tiêu kế hoạch năm 2017 theo đó, doanh thu năm 2017 tăng 28% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với năm 2016.

Với nền tảng đã đạt được trong năm 2016 và các năm trước, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên tập đoàn cùng với những tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế, năm 2017 hứa hẹn sẽ là năm mà Tập đoàn Sao Mai gặt hái nhiều thành công.

                                                                                                                                                      THANH HẢO

.
.
.