Thứ Tư, 16/12/2020, 11:07 (GMT+7)
.

Huyện Cái Bè: Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Thanh cho biết, dự kiến đến cuối tháng 12 này, huyện Cái Bè ra mắt thêm 3 xã nông thôn mới (NTM), nâng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện là 18/24 xã (chiếm 75%) và ra mắt 1 xã NTM nâng cao.

ĐẠT BÌNH QUÂN 16,9 TIÊU CHÍ/XÃ

Xây dựng NTM được huyện Cái Bè xác định là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2020, dù gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác xây dựng NTM của huyện vẫn đạt mục tiêu đề ra.

Huyện Cái Bè đầu tư cơ sở vật chất  trường học, nâng cao chất lượng giáo dục góp phần vào mục tiêu xây dựng NTM (trong ảnh: Trường THCS Hòa Hưng,  xã Hòa Hưng được đầu tư xây mới  với kinh phí khoảng 40 tỷ đồng).
Huyện Cái Bè đầu tư cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục góp phần vào mục tiêu xây dựng NTM (trong ảnh: Trường THCS Hòa Hưng, xã Hòa Hưng được đầu tư xây mới với kinh phí khoảng 40 tỷ đồng).

Xác định công tác tuyên truyền, vận động rất quan trọng trong xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (BCĐ) huyện Cái Bè đã phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến triển khai trong nhân dân về nâng cấp nền hạ; hiến đất, hoa màu, vật tư, kiến trúc… 

Bên cạnh đó, BCĐ huyện tổ chức tuyên truyền các nội dung xây dựng NTM và NTM nâng cao với tổng số 46 cuộc với trên 2.300 lượt người tham gia; lắp đặt 11 pa nô tuyên truyền về NTM trên địa bàn 3 xã Thiện Trí, Thiện Trung và Hậu Mỹ Phú.

Từ đó, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM đã góp phần thay đổi nhận thức, trách nhiệm, tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân. Theo đó, đến đầu tháng 12-2020, toàn huyện có 15/24 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối tháng 12, huyện sẽ có 18/24 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Bình quân số tiêu chí đạt trên địa bàn huyện là 16,9 tiêu chí, tăng từ 2 đến 3 tiêu chí so với năm 2019; trong đó 15 xã đạt 19/19 tiêu chí, 6 xã đạt từ 14 -18 tiêu chí, 3 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ dự kiến ra mắt xã Đông Hòa Hiệp đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo đó, đến thời điểm này, xã Đông Hòa Hiệp cũng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, đang chờ Hội đồng thẩm định xét duyệt.

Đồng chí Phạm Văn Thanh cho biết, có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện và sự chung sức, cộng đồng trách nhiệm cao của nhân dân trong huyện. Bên cạnh đó, BCĐ huyện cũng đã thường xuyên tăng cường, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc, giúp các xã tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thiện các nội dung của từng tiêu chí.

“Bên cạnh những thuận lợi, công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện cũng gặp một số khó khăn nhất định như tiến độ xây dựng công trình trường học, giao thông và cơ sở vật chất văn hóa còn chậm; cảnh quan môi trường một số nơi còn xuống cấp, chưa xử lý kịp thời” - đồng chí Phạm Văn Thanh cho biết thêm.

PHẤN ĐẤU 6 XÃ CÒN LẠI ĐẠT NTM 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm 2021 huyện Cái Bè sẽ cố gắng phấn đấu xây dựng 6 xã còn lại đạt chuẩn NTM (Hòa Khánh, An Hữu, An Thái Trung, An Thái Đông, Thiện Trung và Hậu Mỹ Bắc A). Nếu xây dựng thành công NTM ở 6 xã này, huyện Cái Bè sẽ có 100% xã đạt chuẩn NTM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Thanh cho biết, BCĐ huyện đã có kế hoạch, lộ trình và hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ các xã trong xây dựng NTM. Trong đó, BCĐ huyện kiểm tra, đánh giá tình hình thường xuyên để xem các xã vướng mắc ở khâu nào, vị trí nào để kịp thời tháo gỡ khó khăn một cách cụ thể nhất đối với các xã xây dựng NTM và NTM nâng cao. Huyện Cái Bè phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2023, có từ 1 đến 2 xã NTM kiểu mẫu, 2 đến 5 xã NTM nâng cao.

Đ. PHI

.
.
.