Thứ Ba, 13/10/2020, 11:15 (GMT+7)
.

Đặt niềm tin vào Đại hội với sự đổi mới, sáng tạo

“Đổi mới, sáng tạo” là một trong những nội dung cốt lõi trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (viết tắt là Đại hội), diễn ra từ ngày 12 đến 15-10-2020. Trong những ngày trọng đại này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà hướng về Đại hội, đặt trọn niềm tin và kỳ vọng các đại biểu sẽ tập trung thảo luận để tìm ra giải pháp tối ưu nhằm hiện thực hóa tinh thần đổi mới, sáng tạo mà Báo cáo Chính trị đã đề ra, nhằm đưa tỉnh nhà không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại hội biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Đại hội biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đó không chỉ là kỳ vọng đặt vào Đại hội, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới phải thực hiện cho bằng được quyết tâm ấy. Đồng thời, đó còn là sự đòi hỏi, sự thúc bách từ thực tiễn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà hằng mong đợi phải có bước đột phá trong suy nghĩ và hành động, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng đứng trước sự đòi hỏi phải không ngừng đổi mới và sáng tạo. Bởi tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo không chỉ để khắc phục những khó khăn đã được nhận diện, như tình hình hạn, mặn ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và Tiền Giang nói riêng; sự tác động tiêu cực do dịch bệnh trên người, vật nuôi luôn tiềm ẩn, xuất hiện bất ngờ và diễn biến phức tạp, như dịch tả heo châu Phi, dịch bệnh Covid-19 là những dẫn chứng điển hình. Bên cạnh đó, sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại cả thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới buộc chúng ta phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển.

Đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào sự đổi mới, sáng tạo qua Đại hội không phải là sự chủ quan của nhân dân, mà đã được thực tiễn từ nhiệm kỳ 2015 - 2020 liên tục vun bồi, để đến những ngày diễn ra Đại hội hôm nay, niềm tin ấy lại trỗi lên mạnh mẽ nhất. Cơ sở để hình thành niềm tin trong nhân dân vào sự đổi mới, sáng tạo thông qua Đại hội lần này là bởi trong chặng đường 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhà đã không ngừng đổi mới, kiến tạo và hành động. Hàng loạt nghị quyết đã được ban hành trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, như Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng tỉnh Tiền Giang, Nghị quyết 06 về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020… đã tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Từ đó, trong chặng đường 5 năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh nhà có bước phát triển vượt bậc, từ thành thị đến nông thôn không ngừng thay đổi, khang trang hơn. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,5%/năm, cao hơn mức bình quân của vùng ĐBSCL; giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng 107 xã nông thôn mới, đạt 146,8% so với Nghị quyết; có 3.250 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số doanh nghiệp hoạt động là 6.210, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (đến năm 2020 có 5.000 doanh nghiệp); kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 11,3%/năm, đứng thứ 2/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL...

Những thành tựu ấy giúp cho niềm tin trong nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh nhà không ngừng được nâng lên. Trên cơ sở đó, trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đang hướng về Đại hội, đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận, vạch ra được những giải pháp tối ưu để không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm tiếp tục nâng cao vị thế tỉnh nhà không chỉ trong khu vực, mà còn trong cả nước.                    

THIÊN LÊ

.
.
.