Thứ Hai, 17/04/2017, 20:21 (GMT+7)
.

Thiết thực kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4

Bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng là những hoạt động có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chính vì vậy, Pháp lệnh Người tàn tật năm 1998 và Luật Người khuyết tật năm 2010 chọn ngày 18-4 hằng năm làm Ngày Người khuyết tật Việt Nam có ý nghĩa lớn đối với người khuyết tật Việt Nam.

Thực hiện Luật Người khuyết tật, thời gian qua, các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng đã thể hiện trách nhiệm cao đối với người khuyết tật thông qua các hoạt động xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người khuyết tật. Nhiều hoạt động chăm lo cho người khuyết tật như: Thăm hỏi, tặng quà; quan tâm chia sẻ, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ; tuyên truyền Luật Người khuyết tật rộng rãi đến tận người dân, giúp họ hiểu và thực hiện các quyền và lợi ích của người khuyết tật… Tất cả các hoạt động trên nhằm tôn vinh, chia sẻ, động viên và kêu gọi cộng đồng chung tay chăm sóc người khuyết tật; phát huy vai trò của người khuyết tật, giúp họ vượt lên số phận, vững tin vào cộng đồng; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng thể hiện trách nhiệm của mình đối với người khuyết tật, góp phần đưa Luật Người khuyết tật đi vào cuộc sống.

Trong thực tế, nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người khuyết tật rất đáng được biểu dương, trong đó có vai trò to lớn của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi từ tỉnh đến cơ sở. Xuất hiện nhiều tấm gương người khuyết tật nỗ lực phấn đấu vươn lên với sự tiếp sức, cổ vũ của người thân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng; tự tin vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, mặc cảm tự ti vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, đúng là “tàn nhưng không phế”, “có tật, có tài”.

Thông điệp của việc tổ chức kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4 hằng năm là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng hãy quan tâm chăm sóc, chia sẻ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng và người khuyết tật nỗ lực vươn lên sống tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

NHƯ NGỌC

.
.
.