Thứ Ba, 28/11/2017, 10:43 (GMT+7)
.

Gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho là một trong những Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2016, Đảng bộ xã nhận Cờ thi đua hạng Nhì toàn thành, Bằng khen của UBND tỉnh. Bên cạnh, xã Tân Mỹ Chánh còn là một trong những xã “về đích” đầu tiên trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả của chính quyền và các ban, ngành địa phương; sự đồng thuận, sáng tạo trong cách vận động, những đóng góp có ý nghĩa to lớn của nhân dân.

Tân Mỹ Chánh phấn đấu đến năm 2020 là xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Tân Mỹ Chánh phấn đấu đến năm 2020 là xã nông thôn mới kiểu mẫu.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Để được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, Đảng bộ xã Tân Mỹ Chánh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Đồng chí Lê Ngọc Hóa, Bí thư Đảng bộ xã cho biết: “Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đổi mới công tác Tuyên giáo bằng việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tăng cường tổ chức thảo luận để đảng viên được trao đổi, hiểu sâu và vận dụng hiệu quả vào thực tế. Qua đó, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân”.

Hiện xã Tân Mỹ Chánh có 272 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ. Cán bộ xã duy trì việc tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc, cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ chú trọng quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, ưu tiên đảng viên trẻ, đảng viên là nữ và đảng viên ở chi bộ nông thôn. Năm 2017, Đảng bộ xã kết nạp được 5 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tăng cường công tác lãnh đạo chính quyền, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 13%; thu ngân sách đến nay đã đạt 88%. Theo đó, đời sống của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên đạt hơn 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 2,2%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển mạnh; cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Nâng cao tiêu chí số 5, xây dựng, mở rộng trường THCS để đạt chuẩn quốc gia.
Nâng cao tiêu chí số 5, xây dựng, mở rộng trường THCS để đạt chuẩn quốc gia.

LÃNH ĐẠO NÂNG CHẤT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Xã Tân Mỹ Chánh được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào tháng 11-2014, đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Từ khi cán đích xã NTM, Đảng ủy, UBND xã vẫn không ngừng củng cố, nâng chất các tiêu chí NTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Từ đó đã tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động, như hạ tầng giao thông nông thôn, thu nhập bình quân đầu người, môi trường... để có giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng. Năm 2016, Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết về lãnh đạo duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung lãnh đạo xây dựng xã NTM kiểu mẫu đến năm 2020.

Theo đó, xác định đối với xã NTM, đời sống người dân phải được nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng, mô hình nông nghiệp đô thị, vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mẫu, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản của nhân dân. Đặc biệt, có tổ hợp tác thu mua bưởi da xanh, thu mua toàn bộ sản lượng bưởi da xanh của người dân trong xã.

Song song với việc đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Tân Mỹ Chánh còn tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Bằng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân thông qua việc tuyên truyền sâu rộng, vận động người dân chung tay phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Hiện nay, tại xã đã và đang xây dựng 7 công trình giao thông, kinh phí gần 3 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nâng chất tiêu chí số 5, xây dựng, mở rộng trường THCS để đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng phương án thu gom rác thải nông thôn bảo vệ môi trường. Quan tâm củng cố hệ thống thủy lợi nội đồng, nạo vét 3 tuyến kinh dài trên 3 km…

Đồng chí Lê Ngọc Hóa, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Để củng cố, nâng chất xã NTM đạt kết quả, trước hết phải củng cố hệ thống chính trị thật sự vững mạnh để làm nòng cốt, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân. Bác Hồ từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc tốt xấu đều do cán bộ mà ra, công việc thành bại đều ở nơi cán bộ…”. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, các nguồn quỹ đóng góp cho việc xây cầu, làm đường đều được công khai, minh bạch. Vì vậy, khi có chủ trương làm đường, người dân trong ấp đều sẵn sàng hiến đất, góp công, góp của cùng làm”.

P. MAI

.
.
.