Thứ Năm, 12/12/2019, 09:27 (GMT+7)
.

TX.Cai Lậy: Nỗ lực giảm nghèo

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian qua, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo đồng bộ, thiết thực tạo cơ hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở phường 2.
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở phường 2.

Với quyết tâm đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng chất lượng đời sống người dân, TX. Cai Lậy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các chính sách tín dụng ưu đãi được thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt hoạt động tín dụng vay vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên… với tổng nguồn vốn 171,3 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 168,6 tỷ đồng, với 7.381 lượt khách hàng còn dư nợ.

Công tác giải quyết việc làm được các cấp, các ngành TX. Cai Lậy quan tâm thực hiện, đã giải quyết việc làm cho 815 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 318 lao động. Qua đó, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 0,47%. TX. Cai Lậy thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giải quyết đúng và đầy đủ các chế độ đối với người có công, đối tượng chính sách, với số người được chi trợ cấp trong năm 2019 là 31.368 người, kinh phí hơn 51,8 tỷ đồng; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 918 triệu đồng.

Năm 2019, thị xã xây dựng, sửa chữa và bàn giao 26 căn nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công và 15 nhà tình nghĩa. Thực hiện một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo đảm bảo an sinh xã hội, TX. Cai Lậy đã cấp 4.208 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng bảo trợ xã hội, 2.134 thẻ BHYT cho hộ nghèo và 5.130 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo; trợ cấp tiền điện cho 851 hộ nghèo, số tiền hơn 500 triệu đồng…

Nhìn chung, các hoạt động, chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo của TX. Cai Lậy đã góp phần nâng cao đời sống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TX. Cai Lậy năm 2019, toàn thị xã có 651 hộ nghèo, thoát nghèo 200 hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,45% xuống còn 1,87%; hộ cận nghèo là 1.600 hộ, tỷ lệ 4,6%.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian tới, TX. Cai Lậy sẽ tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án vào công tác giảm nghèo, nhân rộng các mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người nghèo; tập huấn, phổ biến kiến thức sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất khuyến nông, khuyến công cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với các xã, phường tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách khách quan, chính xác, không chạy theo thành tích, nhưng cũng không để các hộ lợi dụng được công nhận hộ nghèo nhằm hưởng lợi; điều phối và sử dụng nguồn lực cho công tác giảm nghèo một cách hiệu quả, tránh lãng phí.

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đảm bảo nguồn vốn vay khi có nhu cầu, hướng dẫn thực hiện cho vay các chương trình, dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường và các chế độ khác. Mặt trận, đoàn thể các cấp của TX. Cai Lậy tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ hoặc trực tiếp xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tư liệu sản xuất cho người nghèo; vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm chung tay cùng cộng đồng giảm nghèo…

H. NGHỊ

.
.
.