Thứ Tư, 12/02/2020, 10:41 (GMT+7)
.

Hơn 56 tỷ đồng cho các dự án giảm nghèo bền vững

Sáng 11-2, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp giảm nghèo trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức. 

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 -2020, toàn tỉnh có 12.629 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,51% so với tổng số hộ toàn tỉnh (502.321 hộ). Qua 4 năm (2016 - 2019) tập trung thực hiện, kết quả đã giảm 12.619 hộ nghèo, tương đương giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 5,87% vào đầu năm 2016 xuống còn 2,51% vào cuối năm 2019 (bình quân mỗi năm giảm 0,84% hộ nghèo).

Trong 3 năm (2016 - 2018), Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 104.888 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, với tổng số tiền hơn 1.982 tỷ đồng; mua cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn  422.120 người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hơn 281 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn miễn giảm học phí cho học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ giá điện, nhà ở, phát triển các mô hình sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế…

Phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng của tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Năm 2020, sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh xuống còn 2,25% so với số hộ toàn tỉnh (tương đương giảm 1.470 hộ nghèo). Tổng kinh phí thực hiện các dự án của chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020 của tỉnh được Trung ương phân bổ hơn 56 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến từ đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành, đồng chí Trần Văn Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành cần phải dân chủ, công khai, khách quan trong việc bình xét hộ nghèo. Các địa phương cần vận động và trân trọng các nguồn quỹ hỗ trợ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Mặt trận Tổ quốc có văn bản trình Thường trực UBND tỉnh về việc nâng mức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo…

VĂN THẢO

.
.
.