Thứ Sáu, 10/04/2020, 14:48 (GMT+7)
.
HUYỆN CAI LẬY:

Trên 4.500 ha cây trồng bị ảnh hưởng hạn, mặn

Ngày 9-4, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy Trần Lý Ngự Bình cho biết, hiện huyện chưa thống kê đầy đủ số lượng cây trồng bị thiệt hại do hạn, mặn.

Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu từ các xã, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 4.579 ha. Trong đó, diện tích bị ảnh hưởng dưới 30% là 2.390 ha, từ 30% - 70% gần 1.000 ha, trên 70%  khoảng 1.200 ha và diện tích cây trồng chết 83 ha.

Hiện nay, huyện Cai Lậy đang tiếp tục thống kê số lượng diện tích cây ăn trái bị ảnh hưởng hạn, mặn, trong đó có cây sầu riêng để báo cáo về tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh, huyện và cơ sở đã thực hiện tốt phương án hỗ trợ miễn phí nước ngọt giúp dân cứu khẩn cấp sầu riêng, đã giúp giảm đáng kể thiệt hại do hạn, mặn gây ra.

S.N

.
.
.