Thứ Sáu, 10/09/2021, 08:36 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Quyết tâm phủ kín 100% HSSV tham gia BHYT

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 02 ngày 8-1-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; Nghị quyết 27 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021, trong đó đề ra chỉ tiêu về bảo hiểm y tế (BHYT) với tỷ lệ tham gia BHYT so với số dân phải đạt 92%, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4940 ngày 31-8-2021 chỉ đạo về công tác BHYT, học sinh, sinh viên (HSSV).

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Tiền Giang năm học 2020 - 2021, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 99,23% so với tổng số HSSV thuộc diện phải tham gia, còn 0,77% (tương đương 2.258 em) chưa có thẻ BHYT (chiếm 0,13% độ bao phủ BHYT toàn tỉnh). Với quyết tâm phủ kín 100% HSSV tham gia BHYT, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho các em HSSV trong năm học 2021 - 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 - 2022 tại Trường THCS thị trấn Cái Bè.
Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 - 2022 tại Trường THCS Thị trấn Cái Bè.

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, các trường Trung học phổ thông, các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021 - 2022, thực hiện BHYT cho HSSV đạt 100%.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, BHXH tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, BHYT HSSV là loại hình BHYT bắt buộc theo quy định của Luật BHYT; vì vậy, vận động phụ huynh, HSSV phải tham gia BHYT. Phối hợp với các ngành BHXH, Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện BHYT cho HSSV đúng quy định. Đồng thời, vận động cha, mẹ HSSV, học sinh Trung học phổ thông có sử dụng điện thoại thông minh tải ứng dụng VssID - BHXH số của ngành BHXH Việt Nam, đăng ký tài khoản để sử dụng.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT tại các đơn vị thuộc ngành mình quản lý; kịp thời hỗ trợ để đảm bảo các cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia.

- Đối với Sở Y tế

Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB), nâng cao chất lượng KCB cho người tham gia BHYT nói chung và HSSV nói riêng; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về KCB và quản lý BHYT, tiếp nhận việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong KCB BHYT.

Phối hợp với các ngành Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội củng cố và phát triển y tế trường học theo quy định của Bộ, ngành trung ương về thực hiện công tác y tế tại các trường học; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho HSSV.

- Đối với BHXH tỉnh

Là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế... và ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT cho HSSV với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, nội dung thực tế và dễ hiểu nhằm thu hút được sự quan tâm của người dân, phụ huynh và HSSV. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho phụ huynh và HSSV.

Phối hợp với các cơ sở KCB phục vụ tốt việc CSSKBĐ và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình KCB BHYT nói chung và BHYT cho HSSV nói riêng, trong đó có việc thực hiện sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để KCB thay cho thẻ BHYT giấy.

Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quy trình thu, nộp; thực hiện in cấp thẻ BHYT chính xác, kịp thời; trích chuyển kinh phí CSSKBĐ và chi thù lao cho đại lý nhà trường thực hiện công tác BHYT cho HSSV đúng quy định; phối hợp các cơ sở giáo dục, đào tạo triển khai đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho phụ huynh và HSSV có sử dụng điện thoại thông minh.

- Đối với Sở Tài chính

Phối hợp với BHXH tỉnh lập dự toán và bố trí kinh phí đảm bảo hỗ trợ 35% mức đóng BHYT cho HSSV theo Nghị quyết 17 ngày 6-12-2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ vào Quỹ BHYT theo quy định.

- Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Ấp Bắc...) đưa tin, đăng bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT đối với HSSV; trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT; lợi ích khi đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện BHYT cho HSSV; đồng thời, nêu gương điển hình tiên tiến những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT cho HSSV trên địa bàn.

- Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tính nhân văn, nhân đạo, tầm quan trọng của chính sách BHYT cho học sinh đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh. Đồng thời, xem việc thực hiện BHYT cho học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân vào cuối năm, cuối khóa học; triển khai ứng dụng VssID - BHXH số cho phụ huynh, học sinh có sử dụng điện thoại thông minh đăng ký, cài đặt và sử dụng.

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện BHYT cho HSSV trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện để có chỉ đạo kịp thời. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, trong điều kiện cho phép thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BHYT cho HSSV để kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện đạt tỷ lệ 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT.

- Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện các giải pháp, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2021 - 2022, đồng thời nâng cao chất lượng công tác y tế trường học. Triển khai cho HSSV có sử dụng điện thoại thông minh đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

Ngoài ra, Công văn 4940 cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp với cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan tham gia tuyên truyền Luật BHYT, các quy định về BHYT đối với HSSV, lợi ích của ứng dụng VssID - BHXH số; vận động nhân dân, phụ huynh và HSSV tham gia BHYT.

Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách KCB BHYT, công tác CSSKBĐ cho HSSV. Vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ hỗ trợ thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện chính sách nhân văn của BHYT đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Năm học mới 2021 - 2022 bắt đầu trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương thì việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ được xem là những “mầm non của đất nước” càng phải được quan tâm, chăm sóc. Với các nội dung chỉ đạo sâu sát và cụ thể của UBND tỉnh trong năm học mới 2021 - 2022 thì việc triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV tại Tiền Giang sẽ đạt được 100% theo mục tiêu đã đặt ra.

NGUYỄN VĂN THANH

.
.
.