Thứ Năm, 09/09/2021, 07:53 (GMT+7)
.

Tiếp tục bố trí không quá 5 người làm việc tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Mỹ Tho

(ABO) Ngày 8-9-2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 5154 về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Mỹ Tho trong thời gian thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng

Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện công tác tầm soát, xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng giai đoạn III theo Kế hoạch 3741 của Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP. Mỹ Tho; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho; Giám đốc các Công ty TNHH Một thành viên trên địa bàn TP. Mỹ Tho thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn TP. Mỹ Tho tiếp tục phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hàng ngày không quá 5 người để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách của cơ quan, đơn vị như: Trực chiến đấu, trực phòng, chống dịch Covid-19, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật (trừ công nhân đang thi công trên các công trường dự án cấp thiết của Nhà nước; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho); riêng lực lượng vũ trang, ngành Y tế đảm bảo 100% quân số. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cư trú trong khu vực phong tỏa thì bố trí làm việc tại nhà.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên khu vực tiếp tục được phong tỏa thì thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào lưu trú, làm việc tại cơ quan nhưng phải thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi vào lưu trú, làm việc; đồng thời phải thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/lần.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn được dỡ phong tỏa thì không phải tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào lưu trú, làm việc tại cơ quan, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không được bố trí làm việc tại cơ quan, đơn vị mà tự ý đi đến nơi làm việc thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian thực hiện: từ 00 giờ ngày 9-9-2021 đến khi có quy định mới.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập danh sách số người làm việc tại cơ quan, đơn vị (không quá 5 người) gửi Sở Nội vụ trước 22 giờ 00 ngày 8-9-2021. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, gửi Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho trước 6 giờ 00 ngày 9-9-2021 để chỉ đạo các chốt phối hợp kiểm tra theo quy định.

M.T   

.
.
.