.

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Cập nhật: 15:05, 11/04/2024 (GMT+7)

(ABO) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn 1611/BDN ngày 21-11-2023, nội dung như sau:

“Cử tri phản ánh chế độ thờ cúng liệt sĩ chưa phù hợp, còn thấp so với vật giá hiện tại, đề nghị xem xét tăng tiền trợ cấp hằng tháng và tiền thờ cúng liệt sĩ cho gia đình, thân nhân liệt sĩ”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Để chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, từ ngày 1-7-2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được điều chỉnh tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Mức trợ cấp hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ cũng đã được điều chỉnh tăng theo.

Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đã được điều chỉnh tăng từ 500.000 đồng/1 liệt sĩ/1 năm lên 1.400.000 đồng/1 liệt sĩ/1 năm theo quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

P.V
 

.
.
.