Thứ Hai, 17/06/2024, 11:06 (GMT+7)
.

Căn cứ để xét khen thưởng hình thức cao hơn

Trường hợp cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong Phòng, chống dịch COVID-19, đây là khen thưởng thành tích chuyên đề một mặt, không phải khen thưởng thành tích công trạng (thường xuyên), vì vậy, không dùng làm căn cứ để đề nghị khen thưởng các hình thức cao hơn theo quy định.

Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: "Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà cá nhân, tập thể phải đảm nhiệm hoặc được giao".

Tại Khoản 3 Điều 4 quy định: "Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng".

Bà Nguyễn Thị Luyến (Bình Định) hỏi, một người là nhân viên y tế, tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao và được UBND cấp tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong Phòng, chống dịch COVID-19 thì thành tích được UBND tỉnh tặng Bằng khen như trên có được tính làm căn cứ để đề nghị khen thưởng các cấp cao hơn khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khen thưởng theo luật hiện hành không (ví dụ làm căn cứ để xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 quy định như sau:

"Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước" và "Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"".

Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31-12-2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định: "Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng".

Như vậy, trường hợp cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong Phòng, chống dịch COVID-19, đây là khen thưởng thành tích chuyên đề một mặt, không phải khen thưởng thành tích công trạng (thường xuyên), vì vậy, không dùng làm căn cứ để đề nghị khen thưởng các hình thức cao hơn theo quy định.

Theo baochinhphu.vn


 

.
.
.