Thứ Ba, 11/04/2017, 09:36 (GMT+7)
.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và đào tạo năm 2013 và Quyết định số 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016" trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch thực hiện đề án và đăng tải lên website của Sở để các đơn vị, trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện theo dõi, thực hiện.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Oanh – Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Oanh – Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong giai đoạn 2013-2016, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị thuộc ngành giáo dục đã được tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, thi chọn giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi môn giáo dục công dân.. .

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 100% các trường, phòng giáo dục đã xây dựng tủ sách pháp luật. Đồng thời cung cấp tài liệu sinh sinh hoạt "Ngày phát luật".

Ngành đã quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên; đội ngũ công chức, viên chức, báo cáo viên, giáo viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật; đa số giáo viên dạy môn giáo dục công dân trên địa bàn tỉnh đều đạt chuẩn về kiến thức, vận dụng kiến thức pháp luật lồng ghép biên soạn giáo án để giảng dạy vộ môn giáo dục công dân. Ngoài ra, ngành giáo dục còn phát động cuộc thi viết Câu chuyện pháp luật với chủ đề "Sống đẹp - Sống có ích" trong ngành giáo dục năm 2016, với sự tham gia tích cực của giáo viên và học sinh. Tổ chức Hội thảo "Giáo dục pháp luật trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hội thảo đã đánh giá thực trạng công tác tư vấn học đường thời gian qua và đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên trong trường học.

Có thể nói, qua thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016, đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành giáo dục. Đồng thời, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Trong thời gian tới, toàn ngành giáo dục của tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; gắn với đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động  "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, phát huy vai trò của nhà trường trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trong tổ chức thực thi pháp luật; gắn với triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".

Đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Duy trì và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong thời gian qua.

THANH HIỀN

.
.
.