Thứ Năm, 21/01/2021, 09:04 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên

(ABO) Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức vào ngày 20-1.
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Nhã phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã phát biểu tại hội nghị.
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 được các cấp ủy tập trung chỉ đạo, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp phối hợp chặt chẽ với các Ban đảng tổ chức thực hiện và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, tham mưu cho cấp ủy xây dựng nghị quyết, kế hoạch về tổ chức công tác cán bộ, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời báo cáo sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác cán bộ, cơ sở đảng và đảng viên bảo đảm nội dung, thời gian; theo dõi việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Bên cạnh đó, tập trung thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang đã giảm 5 đầu mối cấp sở, ngành tỉnh; giảm 57 đầu mối cấp phòng trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; giảm 195 đầu mối phòng, trạm trực thuộc trung tâm, chi cục, ban quản lý... (trực thuộc sở, ngành tỉnh, huyện), giảm 29 trường tiểu học, 7 trường mẫu giáo, mầm non. Giảm 5 cấp trưởng và 2 cấp phó sở, ngành tỉnh; giảm 57 cấp trưởng, 4 cấp phó phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; giảm 209 cấp trưởng, 53 cấp phó phòng, trạm thuộc trung tâm, chi cục, ban quản lý... (trực thuộc sở, ngành tỉnh, huyện); giảm 29 hiệu trưởng, 24 hiệu phó trường tiểu học, giảm 7 hiệu trưởng, 4 hiệu phó trường mẫu giáo.
 
Thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ, toàn tỉnh giảm 54 cán bộ, công chức; 401 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thực hiện bố trí 143/143 Trưởng Công an, 66 Phó trưởng Công an và 493 công an viên chính quy về xã công tác.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Tham mưu công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở nhiều nơi tương đối đúng thực chất; chủ động đề xuất với cấp ủy về kế hoạch, giải pháp củng cố, nâng chất và có nhiều, tổ chức cơ sở đảng chuyển biến tốt, giúp cấp ủy khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đúng tiêu chuẩn. 
 
Chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, hầu hết các đảng bộ đều vượt kế hoạch và đã kết nạp 1.252 đảng viên; đồng thời, quan tâm công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí, giải quyết chính sách cán bộ bảo đảm nguyên tắc, quy trình, từng bước đáp ứng yêu cầu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền; kịp thời thẩm tra, xác minh hồ sơ phục vụ nhân sự đại hội Đảng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp được quan tâm kiện toàn, nâng chất...
 
 

 

Đại biểu đóng góp tại hội nghị.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, kiến nghị, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và 2021.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhã ghi nhận các ý kiến của các đại biểu để đưa vào chương trình làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, như: Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; tham mưu cụ thể hóa và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy về công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh sau Đại hội Đảng bộ các cấp; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…
 
Ban tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho 4 tập thể.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang trao Giấy khen cho 4 tập thể.
 
Tiếp tục triển khai chương trình của cấp ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”...
 
Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đã trao tặng 4 Giấy khen cho 4 Ban Tổ chức cấp ủy huyện tương đương có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.
P. MAI
 
 
.
.
.