Thứ Năm, 25/05/2023, 08:27 (GMT+7)
.

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

a
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ chào cờ hằng ngày.

Từ khi mở cửa Lăng đến nay, lớp lớp cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã không ngừng chủ động, tích cực học hỏi, nghiên cứu, đổi mới, tiến hành nhiều nội dung, biện pháp nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng; luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng nên truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình kết tinh của “Lòng dân-ý Đảng”; của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Một công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị to lớn; là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế; là địa chỉ đỏ để giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc; thể hiện niềm tin, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nơi hun đúc chí khí cách mạng của các thế hệ người Việt Nam, nơi tỏa sáng ý thức tri ân, niềm hy vọng và tin tưởng ở tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trong tình hình mới, để góp phần phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cán bộ, chiến sĩ quân đội cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong toàn quân, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu tuyên truyền, giáo dục làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục khẳng định nhất quán chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, soi sáng Đảng ta, làm cho Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội thi, làm nổi bật vẻ đẹp nhân cách, đạo đức, trí tuệ Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, đấu tranh kiên quyết, làm thất bại mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời, phát huy ý nghĩa lịch sử chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cần phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này. Ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại để tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng có hệ số dự phòng cao, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, chính trị tại khu vực Lăng, xem đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa; việc làm thường xuyên, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhằm phát huy giá trị của Công trình Lăng; đồng thời, là biện pháp giáo dục thực tiễn sinh động để mỗi cán bộ, chiến sĩ bồi đắp thêm tình cảm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ trong công tác và trong cuộc sống. Vì vậy, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị cải tiến nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng nghi lễ để nơi đây trở thành điểm nhấn lịch sử, chính trị, văn hóa, thu hút đông đảo nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tham quan.

Phát huy giá trị, ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với Bác, mà còn thể hiện sự kiên định con đường Người đã lựa chọn vì mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo nhandan.vn


 

.
.
.