Thứ Ba, 09/05/2023, 17:44 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tạo sự lan tỏa hiệu quả về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác

(ABO) Chiều 9-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Dự hội nghị sơ kết có các đồng chí: Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đai biểu tham dự hội nghị sơ kết.
Đai biểu tham dự hội nghị sơ kết.
Trong 2 năm qua, các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ  quan đơn vị tổ chức triển khai học tập quán triệt với nhiều hình thức phong phú, phù hợp tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được 48.818/50.331 cán bộ, đảng viên, đạt 97%. Qua học tập, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; tích cực thi đua học tập, lao động rèn luyện và làm theo Bác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại hội nghị.
Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả. 
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia tích cực Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023. Qua đó, Ban Tổ chức giải đã nhận 354 tác phẩm dự thi trên các loại hình (thơ, cổ nhạc, nhạc, cải lương, chập cải lương, truyền hình, truyền thanh, báo in, truyện ngắn, bút ký, quảng bá, bài viết). Kết quả, có 33 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh, 12 tác phẩm tham dự cấp Trung ương.
 
Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh Tiền Giang, có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 1 tập thể, 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, có 1.778 tập thể, cá nhân được các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tuyên dương khen thưởng…
 
Các tập thể, cá nhân điển hình phát biểu tham luận tại hội nghị.
Các tập thể, cá nhân điển hình phát biểu tham luận tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh, các cấp ủy cần chủ động, sáng tạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thật sự có hiệu quả và thiết thực, tránh hình thức; chú trọng việc “nêu gương” để trở thành hành động tự giác, thường xuyên ở mỗi cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.
Đồng chí đề nghị, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các chuyên đề hằng năm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp trong thực hiện nêu gương phải đi trước, học trước, làm trước, tự giác “học đi đôi với làm” để làm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Võ Văn Bình trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Võ Văn Bình trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là niềm vinh dự, là niềm tự hào, cũng là nhiệm vụ hằng ngày; do vậy, phải xem đây là một trong những biện pháp để phát huy mạnh mẽ những chuẩn mực đạo đức mới, sự năng động, sáng tạo, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, để đưa đất nước tiến lên cùng nhân loại và thời đại; là động lực tinh thần to lớn để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị, cần phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, của cơ quan truyền thông, của dư luận xã hội trong phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.
VĂN THẢO
 
.
.
.