.

Tăng cường nhân lực đến nơi hồ sơ đất đai còn tồn đọng

Cập nhật: 21:29, 12/12/2018 (GMT+7)

(ABO) Đó là một trong những giải pháp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tiền Giang đã thực hiện trong thời gian qua nhằm giải quyết hồ sơ đo đạc, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh. Với cách này, hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn không còn xảy ra như trước đây.

Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận tại Chi nhánh TP. Mỹ Tho.
Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận tại Chi nhánh TP. Mỹ Tho.

Hiện nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đúng hạn đang thực hiện tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị, thành (gọi là Chi nhánh) đạt trên 95%.

Đối với hồ sơ đo đạc, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đang thực hiện tại các Chi nhánh đạt trên 96%. Tại Văn phòng Đăng ký đất đai, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 93%.

Trước đây, hồ sơ giải quyết đúng hạn chỉ đạt trên dưới 60% - 75%. Đánh giá lại những giải pháp ngành TN&MT đã làm trong thời gian qua nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số lượng tồn đọng hồ sơ đất đai, Giám đốc Sở TN&MT Phạm Văn Trọng cho biết, Sở đã kiện toàn tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai, luân chuyển (hiểu theo nghĩa chuyển đổi cho nhau) cán bộ và tăng cường nhân lực đối với các Chi nhánh có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn nhiều và hồ sơ tăng đột biến; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết hồ sơ đo đạc và cấp Giấy chứng nhận trễ hạn; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận.

Riêng hơn 1.000 Giấy chứng nhận tồn tại ở các Chi nhánh chưa phát cho người sử dụng đất, các Chi nhánh sẽ tiếp tục gọi điện thoại, thông báo bằng văn bản, liệt kê Giấy chứng nhận theo từng xã, phường, thị trấn để phối hợp với UBND cấp xã mời người dân đến nhận kết quả tại địa phương…

Bên cạnh đó, để thực hiện đúng quy định về thời gian giải quyết hồ sơ từng công đoạn theo Quyết định 11/2016 ngày 30-3-2016 của UBND tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai đã điều chỉnh việc tổ chức thực hiện tại đơn vị như: Sắp xếp lại bộ phận giao nhận, luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận tại Văn phòng Đăng ký đất đai và từ Văn phòng Đăng ký đất đai trình Sở TN&MT ký Giấy chứng nhận trình nhiều lần trong ngày; phân công lãnh đạo trực giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy vậy, theo đồng chí Phạm Văn Trọng, một số Chi nhánh vẫn còn hồ sơ giải quyết chậm do nhiều nguyên nhân. Trong đó, công tác cấp Giấy chứng nhận chậm là do trên địa bàn tỉnh tồn tại nhiều hệ thống bản đồ, cấp đổi Giấy chứng nhận theo hệ thống bản đồ chính quy vẫn chưa hoàn thành; hàng trăm ngàn thửa đất chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu đã gây ảnh hưởng lớn đến quá trình vận hành cơ sở dữ liệu.

Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đang gặp khó khăn về trụ sở làm việc và kho lưu trữ hồ sơ.  Đường truyền, trang thiết bị để vận hành cơ sở dữ liệu về đất đai đang gặp khó.

Công tác phối hợp với cơ quan Thuế, UBND cấp xã thực hiện luân chuyển trạng thái hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử chưa thực hiện đồng bộ.

Đối với hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà phải xin ý kiến Phòng Quản lý đô thị, thời gian giải quyết hồ sơ tại phòng này, cơ quan Thuế chưa đúng thời gian theo quy định, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết chung của Chi nhánh. Giấy chứng nhận cấp đổi theo Dự án VLAP có nhiều sai sót…

Trường hợp, Giấy chứng nhận đã cấp có nhiều thửa nhưng nội dung chỉnh lý không ghi giảm diện tích từ thửa nào, loại đất gì, nay chủ sử dụng yêu cầu tiếp tục đo đạc nên phải tìm lại hồ sơ lưu để kiểm tra thửa nào biến động, loại đã biến động để tiếp tục thực hiện đo đạc theo yêu cầu.

Các yếu tố nêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến việc giải quyết hồ sơ chưa đúng theo Quyết định 11/2016 ngày 30-3-2016 của UBND tỉnh quy định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế Một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt là cán bộ tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã và cán bộ tại các Chi nhánh; phối hợp với ngành Thuế thực hiện liên thông trong việc kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan TN&MT với cơ quan Thuế nhằm thực hiện luân chuyển trên file số thông qua hình thức chữ ký số điện tử trong giải quyết cấp Giấy chứng nhận.

Ngành phối hợp với ngành Thuế, ngành Tư pháp trong việc giải quyết nhanh hồ sơ và thông báo thuế, công chứng, chứng thực.

Đồng thời với đó là thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các Chi nhánh, Văn phòng; ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân không gây chậm trễ, phiền hà người dân.

Ngoài ra, Sở TN&MT tiếp tục điều động nhân sự cho các Chi nhánh có hồ sơ trễ hạn, hồ sơ nhận hằng tuần tăng đột biến nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và Chi nhánh còn thiếu trong công tác chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu; trả kết quả cho người sử dụng đất đúng thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành còn chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận, cụ thể là cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.

SĨ NGUYÊN

.
.
.