123
Đồng chí Trương Văn Hiền tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ Tiền Giang - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Sáu, 05/01/2018, 21:00 (GMT+7)
.
Đại hội X Công đoàn tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Đồng chí Trương Văn Hiền tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ Tiền Giang

Ngày 5-1, Đại hội X Công đoàn tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ 2.

Tham dự ngày làm việc thứ 2 của đại hội, có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Cai Lậy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cùng hơn 600 đại biểu là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội.

Ngày làm việc thứ 2, đại hội công bố kết quả bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 11 đại biểu.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội, với 45 đồng chí.

Đại hội cũng đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X. Kết quả, hội nghị đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 13 đồng chí.

Đồng chí Trương Văn Hiền tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí: Lê Thanh Tiền, Lê Minh Hùng, Hoàng Khắc Tinh tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.

Đoàn đại biểu
Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Tiền Giang dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội bao gồm 17 chỉ tiêu và 6 nhóm giải pháp.

Một số giải pháp mà các cấp Công đoàn của tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 như: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

Tổ chức cho CNVCLĐ học tập, nắm được đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVCLĐ. 

Tăng cường vận động các hoạt động xã hội, chăm lo cho CNVCLĐ; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. 

Đa dạng hóa việc vận động CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn, tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở.

Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đổi mới và năng cao hiệu quả hoạt động tài chính, kinh tế Công đoàn…

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội X Công đoàn tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

HỮU NGHỊ

17 chỉ tiêu chủ yếu của Công đoàn tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Phát triển ít nhất 16.000 đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) ở tất cả các doanh nghiệp (DN) có từ 20 lao động trở lên và đủ điều kiện theo quy định. Thực hiện theo phương châm “Ở đâu có công nhân ở đó có tổ chức Công đoàn (CĐ)”.

2. 100% DN có tổ chức CĐ ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và 100% TƯLĐTT ghi những điều khoản có lợi hơn cho người lao động (NLĐ) so với quy định của pháp luật. Có ít nhất 40% bản Thỏa ước lao động tập thể xếp loại A.

3. Hằng năm, có từ 95% trở lên CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS khu vực nhà nước và 65% khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn xếp loại vững mạnh, có ít nhất 20% CĐCS, nghiệp đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.

4. 100% cán bộ CĐ chuyên trách có trình độ đại học, có 15% trở lên có trình độ sau đại học.

5. 100% cán bộ CĐ từ tổ phó CĐ trở lên qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ.

6. Phấn đấu hằng năm, bình quân mỗi CĐCS giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưởng phát triển Đảng.

7. Phấn đấu thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 70% CĐCS trở lên theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam; có 85% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

8. Triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An vào cuối năm 2018 đi vào hoạt động.

9. Phấn đấu thu tài chính CĐ đạt 100% so với dự toán được giao.

10. Có ít nhất 40% CĐ huyện, ngành có cán bộ đủ trình độ tham gia tố tụng tại tòa án.

11. Tư vấn việc làm cho từ 4.000 lao động, dạy nghề từ 4.000 lao động trở lên.

12. Xây dựng, sửa chữa 300 căn “Mái ấm CĐ”.

13. Phấn đấu 100% cơ quan CĐ các cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

14. Hằng năm, có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ.

95% trở lên số DN nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; trên 80% công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị NLĐ, 75% trở lên có tổ chức Công đoàn xây dựng và ban hành quy chế đối thoại nơi làm việc.

15. 100% LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các CĐ ngành thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý khởi kiện và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên tại tòa án khi đoàn viên và NLĐ yêu cầu.

16. Hằng năm, có trên 80% số đoàn viên, NLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ.

17. Vận động đoàn viên và NLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu.

.
.
.