Thứ Ba, 04/06/2019, 14:44 (GMT+7)
.
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Tiền Giang lần thứ II:

Tiến sĩ Phạm Văn Khanh được bầu làm Chủ nhiệm CLB trí thức

(ABO) Ngày 4-6, Đại hội Câu lạc bộ (CLB) Trí thức tỉnh Tiền Giang lần thứ II - nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ trí thức Tiền Giang đã có những cống hiến quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ trí thức của tỉnh nhà đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương. Đội ngũ trí thức đã góp phần không nhỏ vào việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao mặt bằng dân trí, tạo nguồn nhân lực có kiến thức khoa học - kỹ thuật ở nhiều trình độ khác nhau…

Ban Chủ nhiệm CLB Trí thức tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt trước đại hội
Ban Chủ nhiệm CLB Trí thức tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt trước đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, CLB phấn đấu phát triển thêm 200 hội viên, đảm bảo các ngành, nghề, các lĩnh vực quan trọng đều có hội viên đại diện trong CLB; đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự cống hiến của trí thức cho sự nghiệp khoa học và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, tạo tiền đề phát triển hội viên và xây dựng đội ngũ trí thức.

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB Trí thức tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 17 thành viên, Nhà giáo Ưu tú-Tiến sĩ Phạm Văn Khanh, được bầu làm Chủ nhiệm CLB.

P. MAI

.
.
.