Thứ Sáu, 06/09/2019, 21:41 (GMT+7)
.

Góp ý Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

(ABO) Ngày 6-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thanh Hải chủ trì cuộc họp.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp.

Cho ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng thời, các đại biểu cho rằng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan giám sát, còn Ủy ban nhân dân là cơ quan thực hiện. Vì vậy, nếu ghép cơ quan giám sát với cơ quan thực hiện lại thì sẽ rất khó khăn trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

Theo đó, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo luật nghiên cứu việc sát nhập các cơ quan giúp việc của Ủy ban nhân dân, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh; số lượng cán bộ chuyên trách các Ban HĐND: Chức danh Thường trực HĐND các cấp; tăng cường biên chế chuyên trách các Ban HĐND cấp xã và góp ý một số vấn đề liên quan đến tổ chức cơ cấu của HĐND các cấp...

 
 
Đại biểu phát biểu tại cuộc họp
Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Kết thúc cuộc họp, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, sẽ tổng hợp phân loại và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.

QUẾ ANH

 

 

 

 

 

 

.
.
.