Thứ Hai, 09/12/2019, 10:21 (GMT+7)
.

Chất vấn và giải trình 2 vấn đề "nóng"

Trong phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề “nóng” còn bức xúc trong nhân dân. Trong đó, vấn đề nâng cao vai trò tham mưu của Sở Nội vụ và xử lý rác thải, thu hút sự quan tâm của đại biểu và cử tri tỉnh nhà.

* Nâng cao vai trò tham mưu của Sở Nội vụ

Đại biểu Bùi Ngọc Ẩn chất vấn về trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ trong công tác tham mưu UBND tỉnh về việc có nghị quyết trong kỳ họp HĐND tỉnh kỳ trước không được thông qua; đồng thời, chậm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 13 ngày 12-7-2019 của HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Tấn Hiền (bên trái) và Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Hữu Quyền giải trình chất vấn của đại biểu.
Giám đốc Sở Nội vụ Võ Tấn Hiền giải trình chất vấn của đại biểu.

Giải trình vấn đề trên, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Tấn Hiền cho biết: Qua rà soát, thật sự còn một nghị quyết mà HĐND tỉnh chưa thông qua, đó là Nghị quyết quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp. Đồng chí Võ Tấn Hiền khẳng định, trình tự thủ tục đối với Nghị quyết này là hoàn toàn đúng theo Luật Ban hành quy phạm pháp luật. Nguyên nhân HĐND tỉnh không thông qua Nghị quyết do thực hiện Đề án 02 ngày 21-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Sở Nội vụ dự thảo Nghị quyết quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở, do vậy cơ sở pháp lý xây dựng Nghị quyết chưa vững chắc. Vì thế, để giải quyết vấn đề trên, Sở Nội vụ đã kiên trì kiến nghị và đề xuất. Vừa qua, Sở Nội vụ và Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn cho các địa phương hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm ở địa phương.

Về vấn đề chậm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 13, đồng chí Võ Tấn Hiền giải thích: Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 13 ngày 12-7-2019 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đến ngày 19-8-2019 Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn 3559 về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 13. Trong văn bản này, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện. Đến nay, Sở Nội vụ đã dự thảo xong hướng dẫn và có văn bản gửi Sở Tư pháp tham khảo ý kiến trước khi ban hành. Ngày 2-12-2019, Sở Tư pháp có văn bản thống nhất với văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Việc chậm trễ này, với tư cách là Giám đốc Sở Nội vụ, tôi xin nhận khuyết điểm với HĐND tỉnh. Ngay sau kỳ họp này, Sở Nội vụ sẽ ký văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh…

 * Đầu tư xây dựng 2 nhà máy xử lý rác thải

Đại biểu cho biết, cử tri ở nhiều nơi phản ánh về tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành bao nhiêu bãi rác tập trung; đánh giá công tác kiểm soát và tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các bãi rác trước đây được xây dựng bằng phương pháp chôn lấp; giải pháp xử lý vấn đề này trong thời gian tới.

và Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Hữu Quyền giải trình chất vấn của đại biểu.
Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Hữu Quyền giải trình chất vấn của đại biểu.

Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Hữu Quyền cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn tập trung, trong đó có 2 bãi rác xử lý tập trung quy mô lớn là bãi rác Tân Lập 1 (huyện Tân Phước), hiện đang tiếp nhận xử lý khoảng 340 tấn rác thải sinh hoạt/ngày và bãi rác Long Chánh (TX. Gò Công), hiện đang tiếp nhận xử lý khoảng 72 tấn rác thải sinh hoạt/ngày; các bãi rác còn lại chủ yếu ở quy mô xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, với khối lượng rác thải sinh hoạt tiếp nhận xử lý trung bình từ 4,3 tấn đến 30 tấn/ngày. Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt hiện đang được thu gom, xử lý trên địa bàn tỉnh khoảng 501,7 tấn/ngày. Nhìn chung, các bãi rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã hình thành từ lâu, chủ yếu xử lý bằng hình thức chôn lấp, chưa đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định, nên đã gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh về nước thải, mùi hôi, gây bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện Thông báo 395 ngày 13-11-2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thị, thành xử lý khối lượng rác tại bãi rác hiện hữu trên địa bàn, xây dựng hàng rào bao quanh khu vực bãi chôn lấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân khu vực lân cận bãi chôn lấp, xác định vị trí, địa điểm xây dựng khu xử lý rác thải của huyện, dự trù kinh phí gửi về Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết địn h. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường
(TN-MT) hướng dẫn các địa phương lựa chọn lò đốt phù hợp, hỗ trợ các địa phương vận hành lò đốt. Hiện nay, công việc này đang được Sở TN-MT và các địa phương khẩn trương thực hiện.

UBND tỉnh đã xác định 2 điểm để xây dựng khu xử lý rác thải tập trung quy mô lớn tại xã Long Chánh, TX. Gò Công và xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở TN-MT và các đơn vị liên quan đang mời tuyển nhà đầu tư để thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải tại 2 địa điểm trên, công nghệ lựa chọn là công nghệ đốt. Mục tiêu của việc kêu gọi đầu tư 2 nhà máy xử lý rác thải là xử lý phần rác thải hiện hữu tại 2 bãi rác này và xử lý lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày trên địa bàn tỉnh. Khi xây dựng và đưa vào vận hành 2 nhà máy xử lý rác thải trên sẽ giải quyết cơ bản việc quản lý và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, bổ sung quy hoạch Khu xử lý chất thải rắn tại vùng công nghiệp khu vực Gò Công, quy mô khoảng 50 ha, vị trí tại huyện Gò Công Đông để xử lý chất thải cho khu vực công nghiệp Gò Công.

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
.