Thứ Tư, 14/10/2020, 16:55 (GMT+7)
.
BỘ NỘI VỤ:

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

(ABO) Sáng 14-10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Bộ Nội vụ. Giám đốc Sở Nội vụ Võ Tấn Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang

a
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tiền Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản và một số thay đổi mới gồm: Luật sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức về chính sách trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức… và 15/62 điều của Luật Viên chức về đánh giá viên chức, thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập… Luật này được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ VIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

a
Giám đốc Sở Nội vụ Tiền Giang Võ Tấn Hiền phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Luật sửa đổi, bổ sung 5 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ VIII. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 đã góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về tổ chức Chính phủ và chính quyền địa phương; đồng thời, khắc phục những bất hợp lý trong thực tế phát sinh khi triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

LÊ MINH

.
.
.