Thứ Tư, 14/10/2020, 10:15 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI

(ABO) Sáng 14-10, tại Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Đại hội) bước vào ngày làm việc chính thức thứ hai. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, với 348/349 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu.

Trước khi tiến hành các nội dung liên quan đến bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, báo cáo yêu cầu, cơ cấu, số lượng BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI; lấy ý kiến Đại hội biểu quyết số lượng cấp ủy viên cần bầu; đề cử danh sách nhân sự do BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X chuẩn bị.

a
Biểu quyết danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI.

Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI gồm 51 đồng chí, bầu trực tiếp tại Đại hội 47 đồng chí. Đại hội cũng thống nhất số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.

a
Đại biểu biểu quyết.

Đại hội thống nhất giới thiệu danh sách 53 đồng chí để bầu chọn 47 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI.

a
Phát phiếu lấy ý kiến.

Một số hình ảnh bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI do phóng viên Báo Ấp Bắc thực hiện vào sáng 14-10.

b
Đại biểu bỏ phiếu.
b
Đại biểu bỏ phiếu.
a
Đại biểu bỏ phiếu.
a
Đại biểu bỏ phiếu.

Báo Ấp Bắc điện tử sẽ tiếp tục thông tin Đại hội đến độc giả.

NHÓM PV (thực hiện)

.
.
.