Thứ Tư, 14/10/2020, 11:12 (GMT+7)
.

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI diễn ra ngày 13-10

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: DUY SƠN
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: DUY SƠN
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: DUY SƠN
Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trung ương. Ảnh: DUY SƠN
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: DUY SƠN
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: DUY SƠN
 Nghi thức chào cờ  Đại hội.  Ảnh: VĂN THẢO
Nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: VĂN THẢO
Đại biểu Trung ương  về dự Đại hội. Ảnh: TUẤN LÂM
Đại biểu Trung ương về dự Đại hội. Ảnh: TUẤN LÂM
Đại biểu Trung ương và nguyên lãnh đạo tỉnh về dự Đại hội. Ảnh: VĂN THẢO
Đại biểu Trung ương và nguyên lãnh đạo tỉnh về dự Đại hội. Ảnh: VĂN THẢO

 

.
.
.