Thứ Sáu, 09/04/2021, 10:19 (GMT+7)
.

Nâng cả chất và lượng các phong trào thi đua yêu nước

Thấm nhuần lời dạy của Bác về thi đua - khen thưởng, năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng UBND tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

NHIỀU PHONG TRÀO THI ĐUA HIỆU QUẢ

Để phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua với chủ đề cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương.

Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân đón nhận và hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Từ phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đến các phong trào thi đua do tỉnh phát động đều đạt kết quả tích cực.

 Các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào TĐYN năm 2020 các cụm, khối thi đua được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua tại Hội nghị tổng kết phong trào TĐYN năm 2020.
Các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào TĐYN năm 2020 các cụm, khối thi đua được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Cờ thi đua tại Hội nghị tổng kết phong trào TĐYN năm 2020.

Cụ thể, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2016 - 2020: Sau khi triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh Tiền Giang được toàn xã hội tích cực tham gia.

Trong năm 2020, tỉnh đã công nhận 27 xã đạt chuẩn NTM. Tính đến hết năm 2020, tỉnh có 112/143 xã đạt chuẩn NTM (đạt 78,32%), vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định 1865 ngày 23-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, trong năm 2020, đã có 2 huyện (Gò Công Đông và Chợ Gạo) được công nhận huyện NTM; 2 thị xã (Cai Lậy, Gò Công) và TP. Mỹ Tho được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Doanh nghiệp (DN) Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 - 2020: Năm 2020, tỉnh có 590 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.300 tỷ đồng. Cùng với đó, các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” cũng không ngừng được nâng lên cả chất và lượng.

Đối với các phong trào thi đua do địa phương tổ chức, phát động cũng đạt nhiều kết quả nổi bật như các phong trào thực hiện 11 chỉ tiêu thi đua phát triển KT-XH và 5 chuyên đề thi đua trọng tâm gồm: “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước”; “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; “Phòng, chống dịch bệnh trên người” được các cơ quan, đơn vị và nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả tích cực.

Ngoài ra, một số sở, ban, ngành tỉnh và địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, như: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, nâng cao chất lượng thống kê”; “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc dam cam”; “Tuổi cao - Gương sáng”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”…

THI ĐUA TRÊN MỌI LĨNH VỰC

Những kết quả mang lại đã khẳng định phong trào TĐYN chính là động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh Tiền Giang phát động phong trào TĐYN năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết phong TĐYN năm 2020 và phát động phong trào TĐYN năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đánh giá cao công tác thi đua - khen thưởng của các ngành, các cấp trong năm qua đã có những chuyển biến tích cực, bám sát hơn vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm khắc phục và đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó xác định: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt; ưu tiên tập trung cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó là tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét các khâu đột phá chiến lược: Tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng DN; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể; thi đua phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí...

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2021...

HOÀI THU

.
.
.