Thứ Ba, 30/11/2021, 16:55 (GMT+7)
.

Tích cực lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sáng 30/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ VI Hội Khuyến học Việt Nam, do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa V, làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào rộng lớn, phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong cả nước, đưa sự nghiệp giáo dục của Việt Nam phát triển cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Sau 25 năm hoạt động, tổ chức Hội đã phủ kín 100% địa bàn cấp tỉnh và huyện, hơn 98% cấp xã với hơn 21 triệu hội viên. Hội Khuyến học Việt Nam đã làm tốt các chức năng quan trọng, khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người học tập; hỗ trợ giáo viên và tư vấn phát triển sự nghiệp giáo dục cho các cơ quan chức năng và địa phương; xây dựng các mô hình học tập hiệu quả trên địa bàn hành chính cấp xã, như: gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học….

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Hội các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời trong thời gian qua.

Đồng chí cho biết, Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng mở rộng, phát triển mạnh mẽ trên cả nước; chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Các hoạt động không chỉ chăm lo công tác học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên mà còn mở rộng học tập suốt đời cho toàn xã hội, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, lập thân lập nghiệp… Phong trào đã lan tỏa rộng khắp, tinh thần học tập, trở thành ý thức trách nhiệm không chỉ của người học mà còn của gia đình, tổ chức, xã hội trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo.   

Cùng với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục, Phó Chủ tịch nước mong muốn, các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam cần chủ động đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; có những kế hoạch cho công tác xây dựng chiến lược nguồn nhân lực trong tương lai để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

(Theo nhandan.vn)

 

.
.
Liên kết hữu ích
.