Thứ Bảy, 16/11/2019, 22:10 (GMT+7)
.
HUYỆN CAI LẬY:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được triển khai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nội dung có trọng tâm, phù hợp từng nhóm đối tượng. Hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng và có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Cai Lậy tổ chức gần 7.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung được nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm như: Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật Lao động…

Huyện đoàn Cai Lậy phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường Trung học cơ sở  Long Trung, huyện Cai Lậy.
Huyện đoàn Cai Lậy phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường Trung học cơ sở Long Trung, huyện Cai Lậy.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng: Qua hệ thống truyền thanh; tuyên truyền miệng trong sinh hoạt chi, tổ hội của các đoàn thể; các hội thi; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác tiếp công dân; các buổi tiếp xúc cử tri…

UBND huyện Cai Lậy cũng đã triển khai kịp thời các văn bản luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung đến đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức. Hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần củng cố niềm tin pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân.

Gắn với xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 16 xã trên địa bàn huyện Cai Lậy quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND xã Hội Xuân Lê Văn Thôn cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Hội Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và UBND xã. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Trong đó, có sự đổi mới về hình thức, giải pháp tuyên truyền tại địa bàn dân cư, đưa pháp luật đi vào cuộc sống của người dân”.

Huyện Cai Lậy cũng đã chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp từng địa bàn, nhóm đối tượng. Thông qua các mô hình, hoạt động như: Phiên tòa giả định; cuộc thi tìm hiểu các bộ luật: Luật Công đoàn, Luật Bình đẳng giới; sinh hoạt CLB “Gia đình phát triển bền vững”, CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” hay tổ chức đối thoại với người lao động  tại doanh nghiệp… giúp đoàn viên, hội viên, học sinh, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và người dân nắm bắt thêm.

Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, chỉ tính từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 16 cuộc tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giao thông đường bộ… tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, trang bị thêm kiến thức pháp luật cho người lao động và chủ doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hạn chế phát sinh tình trạng tranh chấp lao động…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Cai Lậy thời gian qua vẫn còn những hạn chế: Một số ngành, đoàn thể, nhất là cấp cơ sở chưa chủ động triển khai, tuyên truyền còn mang tính hình thức. Mặt khác, lực lượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là ở cơ sở còn thiếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế và chưa đồng đều; thói quen chủ động tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật và tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao... 

Chia sẻ với những khó khăn trong công tác tuyên truyền pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động của các công ty, doanh nghiệp, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy Nguyễn Thị Kim Thúy cho biết: “Huyện Cai Lậy hiện có 202 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động.

Bên cạnh hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật về lao động, vẫn còn doanh nghiệp vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao động, phổ biến là vi phạm chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chưa trang bị bảo hộ lao động, định mức lao động còn thấp…

Nguyên nhân do người lao động chưa nắm rõ và chủ động tìm hiểu các quy định có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân; các doanh nghiệp nắm rõ quy định của pháp luật nhưng cố tình vi phạm vì lợi nhuận; công tác tuyên truyền pháp luật tại các công ty, doanh nghiệp còn hạn chế do thời giờ làm việc, thiếu hợp tác của doanh nghiệp…”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, huyện Cai Lậy sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đặc biệt chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của nhân dân đối với pháp luật, khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.