Thứ Bảy, 10/11/2018, 16:53 (GMT+7)
.

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng mỗi tháng

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng) kể từ ngày 1-7-2019.

 (Theo https://www.vietnamplus.vn/dieu-chinh-muc-luong-co-so-len-149-trieu-dong-moi-thang/534277.vnp)

.
.
.