Thứ Ba, 11/04/2017, 17:01 (GMT+7)
.

Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng liên quan dự án KCN Long Giang

Ngày 11-4, đại diện các cơ quan Trung ương gồm: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành có liên quan và huyện Tân Phước tổ chức tiếp các hộ dân nhận khoán, chịu ảnh hưởng Dự án Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước), để thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về mức hỗ trợ (theo nội dung Công văn 2390/VPCP-V.I, ngày 15-3-2017 của Văn phòng Chính phủ) cho các hộ dân nhận khoán, chịu ảnh hưởng của Dự án Khu công nghiệp Long Giang (tỉnh Tiền Giang). Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ô. Nguyễn Hồng Điệp,Trưởng ban tie61o công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ trao đổi với người dân Long Giang.
Ông Nguyễn Hồng Điệp,Trưởng ban tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ trao đổi với người dân Long Giang.

1- Đồng ý kiến nghị của UBND tỉnh Tiền Giang tại Văn bản số 28/UBND-TD ngày 05-01-2017 về phương án hỗ trợ 60% giá đất năm 2016 (45.000 đồng/1m2), trừ đi 100 triệu đồng/ha đã hỗ trợ trước đây. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 90,682 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí Trung ương 64,011 tỷ đồng, phần còn lại 26,671 tỷ đồng sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh để giải quyết hỗ trợ cho các hộ dân liên quan đến Dự án Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang.

2 - Giao Bộ Tài chính cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương để UBND tỉnh Tiền Giang giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ cho các hộ dân.

Ông Hưởng trả lời thắc mắc của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trả lời thắc mắc của người dân.

3 - Đối với việc thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án khác, UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ quy định của pháp luật tại thời điểm thu hồi đất để tính toán mức bồi thường, hỗ trợ.

Tại buổi tiếp xúc, một số hộ dân cho rằng cách giải quyết như trên vẫn chưa thỏa đáng, cần có hướng giải quyết cụ thể hơn.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến người dân và yêu cầu ai còn có thắc mắc, khiếu nại gì (ngoài Công văn 2390/VPCP-V.I) thì làm đơn nói rõ từng trường hợp cụ thể, xem như vụ việc mới phát sinh và gửi đến cơ quan cấp thẩm quyền để được xem xét, giải quyết đúng theo quy định.

             N.SƠN

.
.
.