Thứ Bảy, 20/06/2020, 15:00 (GMT+7)
.

Thị xã Cai Lậy hoàn thành Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

 (ABO) Thị xã Cai Lậy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại 60 Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy; sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thị xã Cai Lậy, khóa II (2020 – 2025)
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thị xã Cai Lậy khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 5-2020, Ban Thường vụ Thị ủy đã chọn 3 Chi, Đảng bộ để tổ chức đại hội điểm gồm Đảng bộ phường Nhị Mỹ, Đảng bộ xã Phú Quý và Chi bộ Trường Trung cấp Cai Lậy, trong đó Đảng bộ xã Phú Quý thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đến ngày 15-6-2020, cả 60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, bao gồm 19 Đảng bộ, 41 Chi bộ cơ sở trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Hầu hết đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở ở thị xã Cai Lậy đã thực hiện tốt 4 nội dung đề ra: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cai Lậy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên với 270 đại biểu.

Đại hội cơ bản bầu đủ số lượng theo phương án được duyệt, chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng.

HOÀNG DANH

.
.
.