Chủ Nhật, 11/10/2020, 10:00 (GMT+7)
.
SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG:

Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Tiền Giang, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ, những năm qua, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều thành tích quan trọng.

THI ĐUA XÂY DỰNG NGÀNH

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, những năm qua, Sở Tư pháp Tiền Giang đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hoạt động của ngành, nhất là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để các phong trào thi đua yêu nước ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng và  hiệu quả thiết thực, hằng năm, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thi đua cụ thể để thực hiện trong toàn ngành.

Nội dung thi đua nâng cao chất lượng các công việc chuyên môn như: Công tác xây dựng pháp luật; thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hành chính tư pháp; trợ giúp pháp lý... gắn với công tác xây dựng ngành, công tác đoàn thể; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc kiến thức pháp lý và nghiệp vụ tư pháp, có ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Đang (thứ 2 từ phải sang) tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI - năm 2020.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Đang (thứ 2 từ phải sang) tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI - năm 2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tư pháp Tiền Giang luôn chú trọng đổi mới hình thức thi đua thông qua việc kết hợp thi đua dài hạn với thi đua ngắn hạn; gắn việc tổ chức thi đua của ngành với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Trong đó, nổi bật là các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên đề do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Tiền Giang phát động, như: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020” gắn kết với các phong trào thi đua theo chuyên đề: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua làm mục tiêu phấn đấu… Từ sự chỉ đạo này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành Tư pháp của tỉnh đều xây dựng kế hoạch thi đua của đơn vị mình.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng kế hoạch, đến cuối năm bình xét, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đã tạo động lực cho CBCCVC không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HIỆU QUẢ TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Từ việc phát động, tổ chức thi đua sôi nổi, CBCCVC cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã phát huy tốt vai trò của mình, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng ngành, cải cách hành chính (CCHC) được tập trung thực hiện tốt.

Trong 5 năm liền (2015 - 2019), Sở Tư pháp đều được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh CCHC”. Đặc biệt, trong năm 2018, Sở Tư pháp  tham gia Hội thi “Tìm hiểu công tác CCHC tỉnh Tiền Giang”, đã đạt giải Ba vòng chung kết và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã đề xuất sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo, với sáng kiến: “Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp cho người dân bằng tin nhắn SMS”. Qua thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực: Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, giảm tải công việc hằng ngày cho công chức Bộ phận Một cửa…

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Đang, cho biết: 5 năm qua (2016 - 2020), ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng bảo đảm chất lượng, đạt và vượt tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra, nổi bật như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản; công tác quản lý xử lý văn bản hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật… được triển khai thực hiện theo đúng định hướng của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang vinh dự được bộ, ngành trung ương và tỉnh tặng thưởng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, là động lực để toàn ngành Tư pháp của tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao trong thời gian tới.

Một trong những thành tích nổi bật nữa của ngành Tư pháp là chất lượng công tác trợ giúp pháp lý được nâng lên. Đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Để nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, hằng năm Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý (người nghèo, trẻ em, người có công với cách mạng, người khuyết tật có khó khăn về tài chính..).

Theo đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp được 1.260 vụ (việc); phối hợp với các Phòng Tư pháp tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động 128 lượt tại các xã, phường, thị trấn, xã vùng bãi ngang ven biển và các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tiếp nhận và ra quyết định cử trợ giúp viên pháp lý và luật sư - cộng tác viên tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng được 515 vụ (việc).

Bên cạnh đó, trong 5 năm (2015 - 2019), Sở Tư pháp Tiền Giang đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang trình HĐND tỉnh ban hành 133 nghị quyết quy phạm pháp luật; UBND tỉnh Tiền Giang ban hành 213 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Trong đó, Sở Tư pháp tỉnh trực tiếp dự thảo và trình HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang 13 dự thảo VBQPPL (6 nghị quyết, 7 quyết định), phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, tập thể, cá nhân thuộc ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng.

HOÀI THU

.
.
.